Hedmark legeforening

Lokalforening

2016

Vel gjennomført årsmøte i Hedmark legeforening

Årets årsmøte ble gjennomført 19.08.16 på Scandic Elgstua, Elverum. Før årsmøte holdt Dora Thorhallsdottir et underholdende og tankevekkende foredrag, "God stemning" - et foredrag om hvordan du kan skape bedre relasjoner til andre. 49 stemmeberettigede møtte. Etter gjennomgang av årsmøtesakene ble Hedmark legeforenings hederspris delt ut til Berit Werner Erichsen og det ble servert årsmøtemiddag. Begrunnelse for hederspris og protokoll fra årsmøtet finnes i vedlegg nedenfor.
27. september 2016