Årsmøteinvitasjon til medlemmer av Hedmark legeforening

Hedmark legeforening inviterer til årsmøte torsdag 24. august 2017 kl 18.00 ved Scandic Hotell Elgstua, Elverum. Benytt anledingen til å treffe hyggelige kolleager i uformelle omgivelser. Påmelding til Marte Kvittum Tangen via e-skjema nederst på siden.
30243227940_588a2fcb41

President Marit Hermansen og adm dir Alice Beathe Andersgaard kommer for å holde hver sine innlegg. Tema/tittel kommer. 

 ÅRSMØTE:

 Saksliste:  1. Velkommen ved leder

                  2. Valg av dirigent og referent

                  3. Godkjenning av innkalling og dagorden

                  4. Styrets årsmelding sept-16 – aug-17

                  5. Rapport fra foreninger, komiteer og utvalg

                  6. Regnskap og revisjon 01.01.16 – 31.12.16

                  7. Budsjett for 2018

                  8. Innkomne saker

                  9. Valg

                  10. utdeling av Hedmark legeforenings hederspris

ÅRSMØTEMIDDAG ca kl 2030

Alle medlemmer i Hedmark legeforening ønskes velkommen til årsmøtet. Tillitsvalgte i kommuner og Sykehuset Innlandet har møteplikt til årsmøtet og får dekket reise- og oppholdsutgifter. Tillitsvalgte med lang reiseveg får dekket overnatting og evt praksiskompensasjon etter søknad.

Det blir 3-tretters middag for den som måtte ønske det. Gratis for alle. Mulighet for overnatting også. Gratis for tillitsvalgte. For alle andre er prisen kr 1.095,- pr. pers. i enkeltrom og kr 1.295 pr. pers. i dobbeltrom inkl. frokost. Det er reservert hotellrom på Scandic Hotell Elgstua, behov for overnatting meldes til leder eller på skjema ved påmelding. 

 Siste frist for påmelding til årsmøtemiddag er 20.august. Legeforeningen dekker middag for årsmøtedeltagerne.

VEL MØTT!

For styret i Hedmark legeforening

Marte Kvittum Tangen

leder 

leder@hedmark.legeforeningen.no

*Innkalling med saksliste finner du som vedlegg.