Hedmark legeforening

Lokalforening

2017

Grunnkurs B, EU-kurs 2

Hedmark Legeforenings kurskomité ønsker velkommen til Grunnkurs B, EU-kurs 2 - Trygdemedisin, praksisdrift, juridiske rettigheter og plikter
Kurset holdes på Bardøla Høyfjellshotell, Geilo, 25.-29. september 2017. Det er lagt opp til lang lunchpause så man har mulighet til å gå seg en tur eller ta en trimøkt i svømmebassenget på hotellet.
23. januar 2017
fotografterjebjornsen_DSC_7344

Godkjenninger: Allmennmedisin videreutdanning: Grunnkurs  B, 35 poeng, obligatorisk kurs. Etterutdanning: Valgfritt 35 poeng.

Målgruppe: Leger under videreutdanning i allmennmedisin. Kan også søkes av leger under etterutdanning.

Læringsmål: Etter endt kurs skal legen ha tilegnet seg kunnskap om:

Trygdemedisin; Legens rolle i det inkluderende arbeidslivet, samhandling med trygdeetaten/NAV og folketrygdens stønadsordninger. Normaltariffens oppbygning, intensjon og tolkning. Foreskrivning av legemidler-refusjonsordninger.

Rammer for praksisdrift; Allmennlegens juridiske rettigheter og plikter i forhold til samfunnet, ansatte og pasienter. Fastlegeordningens regler for regulering av allmennlegers virksomhet.

Praksisdrift; Legen som arbeidsgiver. Personalansvar, ansettelser, lønn, oppsigelser. Personallovgivning. Behandling av klager. Tilgjengelighet. Økonomi i en fastlegepraksis. Regnskapsføring og økonomistyring.

Sosiale ordninger for leger; Forsikringer. Pensjonsordninger. Rettshjelp.

Kurskomite: Kjersti Wien, spes. i allmennmedisin, Hamar, kursleder (kjwien@online.no); Karoline Walberg Olstad, allmennlege, Hamar , Liv Monsbakken, spes. i allmennmedisin, Hamar.                                         

Påmelding: Utelukkende via elektronisk påmeldingsskjema nederst på denne siden. Viktig at du fyller ut alle feltene for at skjemaet skal bli sendt. Du får tilbakemelding om mottatt påmelding fra sekr. Lisbeth iløpet av de nærmeste dagene etter du har sendt inn skjemaet. Beskjed om du har fått plass gis først etter påmeldingsfristen er gått ut. Sekretær har all kontakt med kursstedet og viderebringer all info opplyst i påmeldingen. Ved spørsmål nås sekretær på e-post: Lisbeth Rustad Hellerud; l.rustad.hellerud@mac.com
 

Påmeldingsfrist: 01.juli 2017, bindende påmelding.  
Antall deltakere: ca 60
 

Kursavgift: 6500,-  Faktura sendes per e-post fra Visma etter påmeldingsfristen er gått ut. 
 

Priser på Bardøla :

Dobbeltrom pr. person pr. døgn:                                                    Kr.1100,-  

Enkeltrom pr. døgn:                                                                      kr. 1300,- 

PRISENE INKLUDERER:

  • Overnatting med fullpensjon fra god middag søndag til og med deilig lunsj avreisedag.
  • 4 Retters kortreist festmiddag torsdag.
  • 2 kaffepauser pr. kursdøgn med hjemmebakst, grønnsaker med dipp eller frisk frukt.
  • Fri inngang badeanlegget og gratis parkering.

 

Program:  Se nedenfor