Gynekologi i allmennpraksis, emnekurs for allmennleger.

Hedmark Legeforening ønsker velkommen til kurs ved Scandic hotell Hamar 30.-31. mars 2017. Kurset er godkjent med 16 t i fagområde gynekologi og obstetrikk i videre-og etterutdanningen for allmennleger. Ant. deltakere : 60
Påmeldingsfrist 25. februar 2017
pic-obgyn

LÆRINGSMÅL: Gi oppdatert kunnskap om sentrale temaer innenfor gynekologi og obstetrikk med relevans for allmennleger.

PÅMELDING: Via e-skjema nederst på denne siden. Nb: Alle felter må fylles ut for at det skal bli sendt. Dersom alt ok, kommer det bekreftende melding opp på skjermen. Ved spørsmål: Lisbeth Rustad Hellerud: l.rustad.hellerud@mac.com  Påmeldingsfrist 25.februar 2017, bindende påmelding.

Kursavgift; kr.3000 + dagpakke på 2 x kr 530.

Utgifter til reise og opphold, dekkes etter faste satser ved søknad til Fond II. 

Satser for reise og opphold finnes på hjemmesiden til Dnlf.

Innbetaling;  Faktura med bet.frist 10.03.17 kommer pr e-post fra VISMA.

Vi gjør oppmerksom på at påmelding er bindende og at avmelding etter 25.februar fører til betalingskrav på halv kursavgift. Uteblitt betaling er likestillt med avmelding. 

Hotell: Ved behov for overnatting, tar deltagerne selv direkte kontakt med hotellet, Scandic Hamar, for bestilling av rom via scandichotels.no eller telefon 21 61 40 00


Felles middag30.mars :

De som ønsker  å delta på en felles middag gir beskjed om dette inn i egen rubrikk i påmeldingsskjemaet. 

Velkommen til kurs!

Med hilsen kurskomiteen

Liv Monsbakken, spes. i allmennmedisin,Hamar, kursleder (livmonsbakkenotmail.com) Hamar Kjersti Wien, spes. i allmennmedisin, Hamar;  Ole Kaare Lunde, fastlege, Brumunddal, Audun Nygaard, fastlege, Hamar.

 

PROGRAM

Torsdag 30 .03.17

0830-1000: Menstruasjonsforstyrrelser. Årsaker til  blødningsforstyrrelser og håndtering av dette.? Hva skal behandles og hva skal ikke behandles?  

Gynekolog Mette Haase  Moen, professor emerita  NTNU

1000-1020 Pause

1020-1100 Klimakteriet . Retningslinjer for behandling. Behandling av   tidlig menopause? 

Gynekolog Mette Haase  Moen , professor emerita NTNU

1100-1200 Inkontinens. Stressinkontinens, overaktiv blære. Behandling av disse tilstandene.  Hva kan man forvente av resultater etter operasjon?

Overlege  Martin  Dudziak Sørensen , gynekologisk avdeling Sykehuset Innlandet,  Elverum 

1200-1300 Lunsj

1300-1440: Gynekologiske infeksjoner. Seksuelt overførte og andre. Utredning og behandling. Utflod – hva er normal utflod, hva er patologisk ?  

Klinikk for seksuell helse .

1440-1500 Pause

1500-1630: Sexologi med fokus på kvinnehelse. Dyspareuni /vaginisme . Manglende lyst  

Prevensjon. Hva er anbefalt for forskjellige grupper pasienter ? 

Klinikk for seksuell helse. 

Fredag 31.03.17:

0830-1000: Gynekologisk kreft. Livmor , eggstokk og  livmorhalskreft.   Oppfølging av patologiske cytologisvar. Hva er allmennlegens rolle i utredning og oppfølging?

Avdelingsoverlege Anne Birthe Lømo, Sykehuset Innlandet HF, Elverum 

1000-1020 Pause

1020-1200: : Obstetrikk. Svangerskapsomsorg.  Oppfølging av risikosvangerskap Blødning i svangerskap. 

Overlege Ann Hilde  Berg , Sykehuset Innlandet  HF, Lillehammer 

1200-1300 Lunsj

1300-1440 Svangerskapsplager. Vanlige og uvanlige.

Råd og tips til behandling.  Hvilke plager  kan være uttrykk for risiko og  skal henvises?

Postpartum kontroll. Hva bør denne inneholde?

Overlege Ann Hilde  Berg, Sykehuset Innlandet  HF, Lillehammer.

1440-1500 Pause

1500-1630: : Infertilitet. Utredning  og behandling. Hva er fastlegens rolle. Når  skal man henvise og  hva forventes det at fastlegen skal gjøre i utredningen?