Hedmark legeforening

Lokalforening

2017

Høringssvar

Hedmark legeforening legger fortløpende ut innsendte høringssvar under uttalelser slik at interesserte medlemmer kan følge med på hvilke saker styret engasjerer seg i. Ta gjerne kontakt med oss ved innspill.
1. juni 2016