Julehilsen til alle medlemmer i Hedmark legeforening

Jeg er stolt over å være hedmarking! Vi har et stort og naturskjønt fylke med god helsetjeneste. Pasientene er stort sett rause, rolige og takknemlige. Jeg har mange gode kollegaer rundt omkring i fylket, de er både faglig svært oppdaterte og hyggelige.

På årsmøtet for Hedmark legeforening (HELF) i august holdt Dora Thorhallsdottir et spennende foredrag om RELASJONER. Det er viktig å bygge – og ta vare på – gode relasjoner, privat og på jobb. For å få ”god stemning” er det viktig å forstå, målet må ikke være å vinne. I månedene fremover er det viktig at vi i Hedmark har gode relasjoner til hverandre. Det er lett å bli mistenksom og paranoid når vi diskuterer sammenslåinger og funksjonsfordelinger. Jeg forstår godt at mye av forslagene kan føles som en personlig trussel. Jeg håper på gode løsninger som ivaretar oppegående, stabile fagmiljø, det er det aller viktigste for pasientene våre.

Kanskje er det slik at vi på sikt oppnår dette best ved å samle funksjoner til et felles sykehus. Vi har fortsatt planer om å skrive en felles høringsuttalelse med Oppland legeforening vedrørende nytt Mjøssykehus. HELF har i høst igjen hatt ett hyggelig fellesmøte med Oppland legeforening. Lokaliserings- og sammenslåingsdebattene er utmattende, og synes mer og mer som en gordisk knute jo nærmere man kommer en avgjørelse. Jeg jobber fortsatt med forståelsen. Det er viktig å huske helseministerens mantra om ”pasientens helsetjeneste”, det er uansett pasientene vi skal ha et godt tilbud til.

Gode relasjoner mellom leger og mellom sykehus er viktig for pasientene. Vi må være kollegiale. KOLLEGIALITET kommer fra det romerske prinsippet om at et embete til en hver tid måtte bestå av to kollegaer. Dette for at den ene skulle regulere den andre, og for å forhindre eventuell maktmisbruk. Den beste definisjonen på kollegialitet fant jeg hos norsk veterinærforening; ha respekt for hverandre og snakk ikke nedsettende om hverandre ”det undergraver hele veterinærstanden og egen anseelse”. Det skal selvsagt ikke være slik at vi som gruppe beskytter hverandre uansett, men jeg tror pasientene og debattene fremover har størst nytte av at vi kan reflektere over hvorfor vår kollega har gjort sine vurderinger slik. Det er mye som kan hende i en diskusjon eller konsultasjon, som ikke er lett å forstå i etterkant eller få skriftlig dokumentert. Noen ganger er det forhold helt utenfor egen faglighet som medfører feilaktige beslutninger, det kan f.eks være ytre rammer for arbeidet, personlige forhold og tidsnød. Pasienten må gjerne klage på feilbehandlinger, det er en lovfestet rett og vi skal informere og bistå med dette. Ved åpenbare pliktbrudd kan det foreligge varslingsplikt, og denne må selvsagt overholdes. Vær allikevel forsiktig med kritikk av kollegaer ovenfor pasientene eller i media, det er heller ikke til pasientens beste. Vis raushet og klokskap, og vær gode kollegaer!

ELF (Eldre Legers Forening)

På ett av høstens styremøter hadde vi et hyggelig besøk av Torkel Bache. Han informerte oss om eldre legers forening. Vi oppfordrer alle medlemmer i aktuell aldersgruppe om å se på tilbudene ELF har. Vi har sendt en melding til sekretariatet sentralt om mulighetene for å opprette en lokal underavdeling og for bedre reklamering for ELF. Se mer informasjon på våre nettsider.

ÅRSMØTET 2017

Vi gjør i år et forsøk på øke oppmøtet på årsmøtet ved å flytte det til en TORSDAG. Årsmøtene i Hedmark har ”alltid” vært på fredager, men det er mulig det selv om vi er et stort fylke kan bli bedre oppmøte ved å unngå en helgekveld. Vi fortsetter å med samme møtelokale på Scandic Elgstua. Etter årets møte gjør vi en evaluering og tar gjerne imot innspill. Det blir også i 2017 servert en spennende innledning før middag, sett gjerne av datoen torsdag 24.august allerede nå.

HØSTMØTE 2017

Fredag 28.oktober til lørdag 29.oktober 2017 inviterer vi alle leger i Hedmark legeforening til sosialt hyggelig samvær med faglig påfyll på Radisson Blu i Trysil. Camilla Simonsen Lyng (YLF), Fredrik Engh (OF) og Kristine Gaarder (nestleder i HELF) arbeider sammen med leder i kurskomiteen Kjersti Wien, med et spennende faglig og supersprekt sosialt program. HELF spanderer middag. Følg med på nettsiden vår, påmeldingen åpner til våren. Jeg gleder meg allerede!

Vi sender nå kun ut beskjeder/innkallinger/brev til medlemmene via e-post, det er viktig at du har oppdatert profil på min side i Dnlf.

Jeg mottar gjerne innspill om viktige saker fra alle medlemmer; leder@hedmark.legeforeningen.no

På vegne av alle i styret i HELF  ønsker jeg  alle medlemmer en fredelig jul og et riktig godt nytt år!

 

Med vennlig hilsen

Marte Kvittum Tangen

leder Hedmark legeforening