Medlemsmøte: "Sykehusstreiken 2016, rikslønnsnemndas kjennelse og veien videre"

Høsten 2016 streiket ”Akademikerne Helse” i 5 uker for forsvarlig arbeidstid, kollektivt vern og medbestemmelsesrett. Mandag 27. februar kom Rikslønnsnemndas kjennelse hvor den gamle overenskomsten mellom Spekter og Akademikerne, inkludert legenes vide unntak fra arbeidstidsbestemmelsene, videreføres.
Hva nå?

Hedmark Legeforening inviterer til medlemsmøte tirsdag 9.mai kl 18 i auditorium 2 på Terningen Arena, Elverum

Legeforeningens president Marit Hermansen og jurist Jan Eikeland fra Jus og arbeidslivsavdeling kommer for å informere og diskutere.  Eikeland er med i de sentrale tarifforhandlingene med Spekter og er sentral i Legeforeningens arbeid med Rikslønnsnemnda, blant annet som en av prosessfullmektigene da saken ble behandlet av nemnda. 

Akademikerledere i Hedmark inviteres også til dette møtet.

Hedmark legeforening spanderer rundstykker og kaffe/te.

Det er fint om de som har tenkt å komme sender en tilbakemelding til martekt@fjellnett.no, slik at vi har en viss oversikt over antallet (ikke bindende påmelding).

 

Vis engasjement! Møt opp! Velkommen!

 

For styret i Hedmark legeforening

Marte Kvittum Tangen (leder)