Grunnkurs B, del 2 - Trygdemedisin, praksisdrift, juridiske rettigheter og plikter

Hedmark Legeforenings kurskomité arrangerer Grunnkurs B, del 2 - Trygdemedisin, praksisdrift, juridiske rettigheter og plikter. Kurset er fulltegnet.
Bardøla

Kurset holdes på Bardøla Høyfjellshotell, Geilo, 22.-25. september 2019. 

 

Kurset er fulltegnet. Henvendelser om kurset stiles til audun@nygaard.as

 

Godkjenninger: Allmennmedisin videreutdanning: Grunnkurs B - del 2, 25 poeng, obligatorisk kurs. Etterutdanning: Valgfritt 25 poeng.

Målgruppe: Leger under videreutdanning i allmennmedisin. Kan også søkes av leger under etterutdanning.

Læringsmål: Etter endt kurs skal legen ha tilegnet seg kunnskap om:

Trygdemedisin; Legens rolle i det inkluderende arbeidslivet, samhandling med trygdeetaten/NAV og folketrygdens stønadsordninger. Normaltariffens oppbygning, intensjon og tolkning. Foreskrivning av legemidler-refusjonsordninger.

Rammer for praksisdrift; Allmennlegens juridiske rettigheter og plikter i forhold til samfunnet, ansatte og pasienter. Fastlegeordningens regler for regulering av allmennlegers virksomhet.

Praksisdrift; Legen som arbeidsgiver. Personalansvar, ansettelser, lønn, oppsigelser. Personallovgivning. Behandling av klager. Tilgjengelighet. Økonomi i en fastlegepraksis. Regnskapsføring og økonomistyring.

Sosiale ordninger for leger; Forsikringer. Pensjonsordninger. Rettshjelp.

Kurskomite: Ragnhild Dybvig, spes. i allmennmedisin, Hamar, kursleder; Marianne Evenstuen, allmennlege, Hamar; Audun Nygaard, leder i kurskomiteen i Hedmark legeforening.      

Viktig informasjon om Grunnkurs B - del 1

Du må gjennomføre kursets del 1, som er et nettkurs, i god tid før kursstart for Grunnkurs B del 2! Du kan ikke delta på samlingen uten først å ha vist arrangøren kursbevis for del 1. 

Informasjon og påmelding til del 1 : https://beta.legeforeningen.no/kurs/20172/6/32085/  

 

Kursavgift grunnkurs B - del 2: 5 000,-  Faktura sendes per e-post fra Stange Regnskap AS etter påmeldingsfristen er gått ut. 

 

Priser på Bardøla :

Dobbeltrom pr. person pr. døgn:                                                   kr 1 150,-  

Enkeltrom pr. døgn:                                                                      kr 1 350,-

Dagpakke (for deltakere som ikke bor på hotellet)                     kr 540,-  

 

PRISENE INKLUDERER:

  • Overnatting med fullpensjon fra og med god middag søndag til og med deilig lunsj avreisedag.
  • 4 retters kortreist festmiddag tirsdag.
  • 2 kaffepauser pr. kursdøgn med hjemmebakst, grønnsaker med dipp eller frisk frukt.
  • Inngang til badeanlegget og gratis parkering.
  • WiFi