Hedmark legeforening

Lokalforening

2022

Nasjonalt museumsnettverk for helse- og medisinhistorie (NMHM) Nettverksseminar 12.–14.6.2022

20. februar 2022
Nasjonalt museumsnettverk for helse- og medisinhistorie (NMHM) Nettverksseminar 2022: »Glimt fra distriktshelsetjenesten i Hedmark i tiden 1850 – 1950». Lokale, nasjonale og globale perspektiver på helse- og medisinhistorien. Søndag 12. juni–tirsdag 14. juni 2022. Anno Glomdalsmuseet, 2406 Elverum Nasjonalt Medisinsk Museum, Utstillingskomiteen for «Gammeldoktoren» og Anno Glomdalsmuseet i Elverum har gleden av å invitere til medisinsk historisk seminar og årsmøte i Nasjonalt museumsnettverk for helse- og medisinhistorie. Seminaret er åpent for alle interesserte.

Emnekurs i fysikalsk medisin

09. januar 2022
Emnekurset i fysikalsk medisin omhandler smertebehandling, spastisitet, rygg- og skuldersmerter, hjerneskade og førerkortsaker. Målgruppen er allmennleger i videre- og etterutdanning. - Påmeldingen er nå avsluttet -

Opptak fra digitalt medlemsmøte 6. mai 2021

19. april 2021
Pensjon, forsikring og medlemsfordeler var temaer for møtet. Se videoopptak nedenfor.