Hedmark legeforening

Lokalforening

Om oss

Gammeldoktoren

”Gammeldoktoren” er en utstilling ved Anno museum, avdeling Glomdalsmuseet, Elverum.

Utstilingen tar for seg distriktlegens historie i en bred og tidsrikritig presentasjon. Audioguide kan leies i resepsjonen. Denne fører de besøkende gjennom utstillingen i form av en dialog mellom distriktlegen og hans ektefelle.
7. oktober 2019
Gammeldoktoren utstillingsbilde

Utstillingskomite