Hedmark legeforening

Lokalforening

Gammeldoktoren

Om utstillingen

”Gammeldoktoren”-utstillingen er enestående i nordisk sammenheng. Det er den eneste utstilling som tar for seg distriktslegens, den allmennpraktiserende leges, historie i en bred og tidsriktig presentasjon. Dokumentasjonen holdes i hovedsak innenfor tiden fra ca.1850 til 1950.
7. oktober 2019

Utstillingen er beregnet på den vanlige museumsbesøker, både fra Norge og fra utlandet. Den brukes flittig av skoleklasser, og den er særlig interessant for de som har tilknytning til faget. Tydelige plakater med norsk og engelsk tekst beskriver hver del av utstillingen. Audioguide kan leies i resepsjonen. Denne fører den besøkende gjennom utstillingen i form av dialog mellom distriktslegen og hans ektefelle.

Hva vi ser i utstillingen.

”Gammeldoktoren” er plassert i den flotte Steinbygningen sentralt på Glomdalsmuseets område. I første etasje kommer vi til:

Apoteket som er en utstilling av Rena apotek fra 1902 og en omfattende drogesamling (tørkede medisinske planter og urter). Her er det dessuten et apoteklaboratorium fra Gjøvik apotek fra 1960-tallet som viser produksjon av piller, tabletter, miksturer og stikkpiller. Utenfor bygningen finner man Apotekerhagen med en mengde medisinske planter som hadde tilknytning til gammel apoteker- og legepraksis.

Legepraksisen i andre etasje viser et komplett og funksjonsdyktig legekontor fra 1920-årene. I tillegg til skrivebord, undersøkelsesbenk og instrumenter, finner man en dispenseringsbenk til klargjøring av medikamenter og alt som legen brukte til egne laboratorieundersøkelser.

Rundt kontoret finner man tablåer fra gammeldoktorens virke, slik som sykebesøk hos skogsarbeideren, fødselshjelp, behandling av øye- og øre/nese/hals-lidelser, kirurgiske inngrep, tilsyn med sinnslidende, osv.

Utstillingen forteller også om forebyggende medisin og om de viktigste epidemiske sykdommene og innsatsen mot dem. Tuberkulosens historie i Hedmark er vist i et eget tablå. Utstillingen fører frem mot vår egen tid med røntgenundersøkelser, moderne diagnostikk og reservedelsmennesket. Det gis også et bilde av distriktslegens familieliv og sosiale engasjement.

 

Legekontoret
Legekontoret

For dem som har tilknytning til faget vil et besøk i bibliotekavdelingen være interessant. I en innredning inspirert av den gamle ”Anatomen” ved Universitetet i Oslo, finner man eldre lærebøker og tidsskrifter, håndskrevne forelesningsnotater fra 1800-tallet, medisinalberetninger og lignende, sammen med anatomiske preparater og et gammelt skjelett  til anatomistudium. Glomdalsmuseets sentrale bibliotek har dessuten en egen avdeling med eldre medisinsk litteratur. Museets magasin inneholder en omfattende samling gjenstander fra Gammeldoktorens virksomhet.

Biblioteket
Biblioteket

Utstilling fra 1986.

Utstillingen ”Gammeldoktoren” kom i stand ved et samarbeid mellom Hedmark legeforening og Glomdalsmuseet. Forløperen var en jubileumsutstilling i anledning Den norske legeforenings 100-årsjubileum i 1986, der interesserte leger i Hedmark ønsket å dokumentere den gamle distriktslegens historie. I 1993 åpnet den permanente utstillingen, og den er senere blitt fornyet og utbedret flere ganger, sist i 2014. Utstillingen ble delvis finansiert av Den norske legeforening.

Hedmark legeforening oppnevner medlemmene i Utstillingsutvalget for Gammeldoktoren og bevilger driftsmidler til utvalget. Utvalget fungerer som et medisinsk-faglig råd for museet og samarbeider tett med dette.

Glomdalsmuseet er en avdeling i Anno museum (tidligere Hedmark fylkesmuseum), og ligger i Elverum. Museet er åpent hele året. Spesialomvisninger utføres etter avtale.

Anno museum, avd.Glomdalsmuseet, postboks 117, 2401 Elverum.

Tlf +47 62419100

glomdalsmuseet@annomuseum.no 

www.glomdalsmuseet.no/