Tidsskriftet 16/2020 - Historisk fellesmøte i Balestrand!

Fellesmøte

Historisk fellesmøte for legeforeningene i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Mange aspekter ved drift av lokalforeniger var oppe til debatt, og man forsøkte å finne de deler av driften man kunne samarbeide om. 
Les mer her: Tidsskriftet