Hordaland legeforening

Lokalforening

Lokalforeningen for Hordaland

Hordaland legeforening er en lokalforening under Den norske legeforening som skal fremme Legeforeningens formål, ivareta fellesskapet blant legene i Hordaland, og jobbe for deres felles interesser. Hordaland legeforening fremmer dette blant annet ved å engasjere seg i regionens lokale helsepolitikk, arbeide for hensiktsmessig organisering av den samlede helsetjenesten, hjelpe medlemmer, gi praktisk bistand, arrangere relevante kurs, samt fremme kollegialitet og fellesskap mellom medlemmer. På denne siden annonseres kurs, nyheter og annen informasjon som er relevant for deg som lege i Hordaland.

 

Bryggen i Bergen. Illustrasjonsfoto: Istockphoto.com Fotograf: CHUNYIP WONG