Hordaland legeforening

Lokalforening

2017

Innkalling til årsmøte/årsmøteseminar Hordaland legeforening 2017

Hordaland legeforening kaller med dette inn til årsmøte/årsmøteseminar med valg tirsdag 23. mai 2017 i Legenes Hus, Kalfarveien 37.
4. mai 2017
Inngangsparti

I år er det valgår og vi skal blant annet velge leder, to årsmøtevalgte representanter og delegater til Landsstyret i Legeforeningen. Møt opp og gi din stemme!

Før seminaret vil det i tradisjon tro serveres varm mat til medlemmer med følge fra kl. 16.30.

Årsmøteseminar fra kl. 18.00 - 20.00. 
Innledere: Hans Petter Eikesdal, Stener Kvinnsland og Bettina Husebø.

Årsmøtet starter kl. 20.00.

Vel møtt!

Hordaland legeforening
Styret