Kurs i Ortopedi i allmennpraksis - fulltallig

Hordaland legeforening arrangerer høstkurs i Ortopedi i allmennpraksis på Legenes Hus i Bergen.
Ortopedi i allmennpraksis