Vellykket årsmøteseminar og årsmøte 23. mai 2017

Solen skinte og det var god stemning på terassen ved Legenes Hus da det i forkant av årsmøteseminaret og årsmøtet, i tradisjon tro, ble servert deilig sommermat for medlemmer med familie.
årsmøte - overrekkelse
Overrekkelse av en påskjønnelse til avgåtte ledere i ALU (Allmennlegeutvalget i Bergen), Kirsten Rokstad og Harald Hauge.
Søtt + Salt stod for menyen og vi fikk presentert fengende korsang av studenter ved Mannskoret Laudes.

Årsmøteseminaret trakk ca 40 medlemmer og i år var temaet ressursbruk ved alvorlig sykdom. Innlederne var forsker og overlege ved Kreftavdelingen på Haukeland sykehus, Hans Petter Eikesdal, videre professor og førsteamanuensis ved UiB, Bettina Husebø og til slutt professor og tidligere leder for Oslo universitetssykehus og direktør for Helse Bergen, Stener Kvinnsland.

Medlemmene fikk presentert gode foredrag som omhandlet bl.a. bruken av dyre nye medisiner til behandling av avansert kreftsykdom, ressursbruk for eldre pasienter og de generelle prioriteringsvanskene sykehuseiere har i dag mht pengebruk og budsjett. 

Før selve årsmøtet ble det på vegne av Hordaland legeforening overlevert en påskjønnelse til avgåtte ledere i ALU (Allmennlegeutvalget i Bergen), Kirsten Rokstad og Harald Hauge. Årsmøtet ble gjennomført på vanlig møte med valg av møteleder og gjennomgang av tradisjonelle årsmøtesaker med bl.a. valg av nytt styre i Hordaland legeforening for perioden 2017-2019.
Oversikt over alle styrerepresentantene vil bli kunngjort litt senere.