Vellykket høstmøte på Legenes Hus

Hordaland legeforening sitt årlige høstmøte for medlemmer er over for denne gang. Det ble en strålende kveld på Legenes Hus med i overkant av 80 fremmøtte.

Kvelden startet med servering av deilig fiskesuppe og sosialt samvær i våre ærverdige lokaler etterfulgt av årets populære foredragsholdere, Jon Geir Høyersten og Ole Didrik Lærum.
 
Først ut var dr. philos. og spesialist i psykiatri, Jon Geir Høyersten, som så billedlig beskrev hvordan sinnsykdom og mentale forstyrrelser hos sentrale kunstnere har preget deres arbeid både i malerier og litteratur. Man kan tydelig se at deres sinnstilstand i oppveksten, og i livet generelt, helt klart har vært en drivkraft til kreativitet i kunsten opp gjennom årene.

Ole Didrik Lærum, professor emeritus i patologi, beskrev med stor innlevelse, historien om sykdommen tuberkulose, som tok nesten 500.000 menneskeliv. Han karakteriserte sykdommen som en "kunstnersyke", som rammet spesielt unge mennesker. Man finner mange spor av tuberkulose uttrykt gjennom kunsten. Lærum listet opp mange kjente kunstnere, bl.a. dikteren og forfatteren Henrik Wergeland og komponisten/musikeren  Fredric Chopin, som begge led av den alvorlige sykdommen. Dette var en forferdelig sykdom som kan spores helt tilbake til 500 år f.k. og mange kurhaller har blitt bygget opp gjennom årene som en del av sykebehandlingen.  

spisesal

 

salongen

 

fra foredraget

 

foredrag Lærum