Hordaland legeforening

Lokalforening

2018

Er du vårt nye medlem i kurskomiteen?

Kurskomiteen ønsker nye medlemmer.
17. april 2018

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper bortsett fra en allment interesse for formidling av fagkunnskaper i en ramme tilpasset allmennpraktikerens hverdag, og et ønske om å lage levende kurs med aktive deltagere og gode foredragsholdere. Du kan være både tidlig i karrieren og selv under «opplæring» - da vet du hvor skoen trykker! -  eller har masse erfaring og et ønske om å formidle dette videre.

Det er ikke nødvendig med avanserte datakunnskaper – selv om kurskomiteen har hatt mye glede av tidligere medlemmers kunnskaper.

For tiden arrangerer kurskomiteen hvert år et høstkurs med vekslende klinisk tema, men komiteen har på sikt ambisjoner om å lage flere kurs i året. 2018 blir det et klinisk emnekurs i praktisk farmakologi 22. - 23. 11. 2018, og et svangerskapsomsorgskurs sammen med perinatalkomiteen 29. – 30. 11.2018.
Administrasjonskonsulenten Therese Sæbøe Strand og kurskoordinatoren i DNLF støtter kurskomiteen med de administrative oppgavene som påmelding, håndtering av kursgebyr, utskrifter etc. Vår oppgave er hovedsakelig å sette sammen et godt program med å finne gode foredragsholder, kanskje planlegge et innlegg selv, planlegge gruppearbeid og lede gjennom kurset. Medlemmer av kurskomiteen er: Geir Erik Vattekar (allmennlege), Eivind Solheim (spesialist/kardiolog HUS) og Anne Laue (allmennlege). Vi møtes ca 4 ganger i året, dette er dugnadsarbeid, men kurset og lunsjen er gratis for komitemedlemmene og kursledelse honoreres etter legeforeningens satser. Vi har et lite budsjett til blant annet bespisning og faglig påfyll.

Kurskomiteen blir valgt av årsmøtet til Hordaland legeforening for en toårsperiode, men grunnet aktuelle vakanser avviker vi fra det i år. 

I tillegg arrangerer Legeforeningen sentralt et årlig kurs for kurskomiteer med faglig pedagogisk påfyll i januar på Soria Moria. 

Dersom dette er noe for deg ta kontakt med leder i kurskomiteen Anne Laue: anne.laue(at)meland.kommune.no eller  mob. 915 21 952, eller post(at)hordaland-legeforening.no