Hordaland legeforening

Lokalforening

2019

Vel overstått årsmøte!

Tross overskyet og regn ute, stemningen var god da nær 120 personer besøkte Legenes Hus på årsmøteseminaret og årsmøtet onsdag 22. mai.
28. mai 2019
2019 æresmedlem (2).JPG
Æresmedlem Sigrun Solberg sammen med styreleder i Hordaland legeforening Gunnar Ramstad

Medlemmer med familie tok veien til Legenes Hus for en uformell og hyggelig stund med deilig sommermat og drikke. Mannskoret Laudes underholdt med sang og glede.


Mannkoret Laudes
Det påfølgende årsmøteseminaret startet med utnevnelse av Hordaland legeforening sitt første æresmedlem, Sigrun Solberg. Sigrun Solberg er nylig blitt pensjonist etter en lang karriere bl.a. som overlege og første kvinnelige ortopediske kirurg ved Haukeland universitetssykehus. Hun har også tidligere vært styreleder i Hordaland legeforening i perioden 1999-2005.

Deretter fulgte forfatter Gunnar Staalesen opp med et fengende kåseri om medisinsk historie i Bergen, og til slutt viseadministrerende direktør ved Helse Bergen, Clara Gram Gjesdal, som tok forsamlingen med inn i helseverden sine fremtidsvisjoner.

Staalesen

Gjesdal

Årsmøtet ble avholdt i en sedvanlig strukturert, men god tone, ledet av ordstyrer Trond Egil Hansen. Det er valgår og styret i Hordaland legeforening stod på valg. Gunnar Ramstad ble av årsmøtet enstemmig gjenvalgt for den neste perioden 2019-2021. I tillegg ble det gjenvalg på de to årsmøtevalgte styrerepresentantene Anne Laue og Arleen Aune. Resten av medlemmene i styret er klare når yrkesforeningene har valgt sine egne tillitsvalgte.
Referatet fra årsmøtet i sin helhet vil bli publisert her på vår hjemmesiden, og i tillegg sendt på mail til alle medlemmene.