Innkalling til årsmøte i Hordaland legeforening 12.november 2020

Kjære medlem!
Hordaland legeforening kaller med dette inn til årsmøte torsdag 12.november kl. 19.30 i Legenes Hus, Kalfarveien 37 i Bergen.
Møteklubbe

Styret i Hordaland legeforening har vedtatt at det i år kun holdes årsmøte. Vi planlegger åpent møte for våre medlemmer.
På grunn av smitteverntiltak ved den pågående Covid-19 situasjonen, og registrering av de fremmøtte, ber vi om forhåndspåmelding til denne e-postadressen: hordalandlf@gmail.com
Påmeldingsfrist: 1.november 2020

 

Møtestart: kl. 19.30.

Saksliste:

1.    Åpning av leder

2.    Godkjenning av innkalling og saksliste

3.    Valg av møtedirigent

4.    Valg av referenter

5.    Framlegging av Årsmelding 2019 for Hordaland legeforening

6.    Regnskap for Hordaland legeforening 2019

7.    Til orientering: Regnskap for Legenes Hus 2019

8.    Budsjett for Hordaland legeforening 2021

9.    Forslag om ekstrakontingent Hordaland legeforening 2021


Vel møtt!

Gunnar Ramstad
Leder