Godt nytt år!

Kjære medlem!

Hordaland legeforening vil med dette ønske alle medlemmer et godt nytt år!