Vellykket helsepolitisk møte med lokalpolitikere!

Med tittelen "Nå forsvinner fastlegen din - vil noen gripe inn?" inviterte Hordaland legeforening, ALIS Vest, ALU Bergen og Region Nordhordland inn til helsepolitisk debatt om fastlegeordningen på Terminus Hall 2. september 2021.
Bred deltakelse fra de politiske partiene gjorde at paneldebatten engasjerte både deltakerne, og tilhørerne i salen, og ikke minst de som fulgte sendingen via streaming.
Politikermøte 2.9.21

Før debatten var det flere innledere for å belyse tematikken.

«Der man før snakket om å styrke ordningen, snakker man nå om å redde ordningen,» innledet Knut Arne Wensaas, leder av ALU Bergen.

Ivar Halvorsen er fastlege og kommuneoverlege i Stavanger, og var med på å lage fastlegeordningen. «Er det mulig for en kommune å tilby en lege å være fastlege med de pengene som tildeles kommunen i dag?» spurte Halvorsen før debatten.

Jannicke Bruvik, som er pasient- og brukerombud i Vestland, påpekte at det er en rettighet å ha en fastlege, og nå oppfylles ikke denne rettigheten. 250 000 nordmenn flyttet fra en kommune til en annen i 2020, ifølge Bruvik. Hvor mange av disse klarte å skaffe seg en ny fastlege?

Randi-Luise Møgster som er viseadm. dir. i Helse Bergen takket fastlegene for at det hadde vært mulig å bære sykehusene gjennom pandemien, og påpekte viktigheten av samarbeid.

«Skal fastlegeordningen kunne forbli, må det mer til enn økt basisbevilgning,» sa Helge Eide fra KS, og ønsket mer penger til LIS1-stillinger og en forsvarlig legevakttjeneste.

Selve debatten ble ledet av Hans Høvik og Anja Mørck Rasmussen, som er fastleger og jobber med ALIS-prosjektet. Mange av partiene ønsket å gjøre ALIS til en nasjonal ordning.

Dette ble i etterkant av debatten også lekket fra statsbudsjettet for 2022 av helseminister Bent Høie, hvor han lovet at alle allmennleger som skal inn i et spesialiseringsløp vil få mulighet til å gå inn i ordningen. Flere partier snakket om økt bevilgning til LIS1-stillinger, men det ble påpekt at fastlegeordningen må være noe nyutdannede leger ønsker å gå inn i.

De fleste kom med forslag om økt basistilskudd og forkortede listelengder, men hadde dessverre mindre søkelys på hvilke kutt som må gjøres for å hente denne finansieringen.

HLF og de øvrige arrangører satte pris på en spennende debatt med mange fremmøtte tilhørere, og så må vi håpe på å se en økt politisk vilje rundt å redde fastlegeordningen i kommende stortingsperiode.

Les mer i neste utgave av Paraplyen.