Følg Landsstyremøtet i Den norske legeforening her!

Landsstyremøtet i Den norske legeforening går av stabelen i Stavanger 31. mai - 02. juni 2022.Rogaland legeforening er årets vertskap for Landsstyremøtet i Den norske legeforening. Her kan du følge med på legeforeningen sine sider som hele tiden blir oppdatert mens det skjer:

https://www.legeforeningen.no/om-oss/landsstyremotet-2022/