Tidligere leder Gunnar Ramstad ble utnevnt til æresmedlem på årsmøtet!

Hordaland legeforening ønsket velkommen til årsmøteseminar/årsmøte for medlemmer med servering av grillmat i spisestuene, i forkant av årsmøteseminar og årsmøte i konferansesalen.

Tross god påmelding i forkant var arrangementet noe mindre besøkt enn tidligere år (før pandemien), med ca 45 gjester, hvorav ca 34 deltok på seminaret. På selve årsmøtet deltok
23 leger og referat fra årsmøtet vil bli publisert her på hjemmesiden.

Før årsmøtet startet ble det utnevnelse av æresmedlem i Hordaland legeforening.
Årsmøteseminar  2022
Årsmøteseminaret med Pål Iden som foredragsholder

Foredrag
Styret hadde invitert inn Pål Iden fra UKOM (undersøkelseskommisjonen) for å holde foredrag om problemstillingen: Hvordan oppnå mer læring etter alvorlige uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten og ikke ta stilling til skyld?

Foredraget dreide seg i hovedsak om legerollen - hvordan takler leger at noe går galt både når det er gjort noe galt og når det ikke er gjort noe galt. Hvordan sikre gode pasientforløp. Er legerollen en rolle i fritt fall, og hvorfor er det faslegekrise? En lege som gjør feil, en menneskelig feil, hvem skal ta ansvar? Stille andre spørsmål – hvem har svaret og hvor skjedde feilen, påregnelig risiko ved legeyrket.

UKOM henvender seg til de aktuelle fagmiljøene, anonymiserer kasuistikker for å få i gang refleksjon og sender rapport til alle tilsvarende avdelinger med håp om at det skal ha relevans for hele fagmiljøet. Omstendighetene er like viktig som den faglige kompetansen. Lukkede prosesser fører til belæring, selve læringen oppstår i åpne samtaler. Gode spørsmål og refleksjoner kan være vel så bra som svar og anbefalinger. Det ble en liten spørsmålsrunde etter foredraget.

Utnevnelse av æresmedlem
Før selve årsmøtet startet ble det foretatt en utnevnelse av æresmedlem ved leder Grethe Fosse. Tidligere leder Gunnar Ramstad ble utnevnt som æresmedlem for lang og tro tjeneste i Hordaland legeforening. Han ble takket spesielt for sitt gode og mangeårige arbeid for foreningen, både som medlem og leder i flere perioder.
Gunnar Ramstad mottok et bilde som et symbol på æresmedlemskapet.


Æresmedlem i Hordaland legeforening 2022 - Gunnar Ramstad