Velkommen til årsmøte i Hordaland legeforening onsdag 31.05.2023!

Kjære medlem!

Hordaland legeforening inviterer til årsmøte med seminar og grillmat, onsdag 31. mai 2023 i Legenes Hus i Kalfarveien 37 i Bergen.


Program:
"Dørene åpnes" fra kl 16.30. Det vil som vanlig bli servert deilig grillmat i spisesalen/stuene, og det vil bli rikelig tid for mingling og hygge.
Seminar fra kl 18.00, og selve årsmøtet begynner kl 19.30.

Foredragsholder på seminaret er Ola Jøsendal, ass. fagdirektør i Helse Vest RHF/Spes i rus og avhengighetsmedisin/Spes i samfunnsmedisin. Tema på foredraget:
"Du skal ikke få" - prioriteringer i lys av årets utredninger og kommisjoner.

Det vil bli lagt opp til diskusjon/kommentarer fra salen etter foredraget.

Innkalling med saksliste:

Innkalling til årsmøte kl. 19.30.

Saksliste:
1. Åpning ved leder
2. Valg av møtedirigent
3. Valg av referenter
4. Godkjenning av innkalling og saksliste
5. Framlegging av Årsmelding 2022-2023 for Hordaland Legeforening
6. Regnskap for Hordaland legeforening 2022
7. Til orientering: Regnskap 2022 for Legenes Hus
8. Budsjett for Hordaland legeforening 2024
9. Forslag om ekstrakontingent Hordaland legeforening 2024
10. Valg
a) Leder
b) To styremedlemmer med to varamedlemmer
c) En representant til Legeforeningens landsstyre, med vara
d) Kurskomite: Leder og to medlemmer
e) Valgkomite

 

Vel møtt!
Grethe Fosse
Leder for styret i Hordaland legeforening