Velkommen til årsmøte i Hordaland legeforening, 05.06.2024! Foredagsholder Stener Kvinnsland

Kjære medlem!

Hordaland legeforening inviterer til årsmøte med seminar og grillmat, onsdag 05. juni 2024 i Legenes Hus i Kalfarveien 37, i Bergen.


Program:
"Dørene åpnes" fra kl 16.30.
Servering av deilig grillmat i spisesalen/stuene.
Foredrag fra kl 18.00.
Årsmøtet begynner kl 19.00.

Vi presenterer med glede årets foredragsholder:

Stener Kvinnsland - «Helsetjenesten vår - er forventningene til kvalitet og bærekraft realistiske?».
 
Kvinnsland har solid erfaring bl.a. fra helsevesenet og offentlig utvalgsarbeid, leder av koronakommisjonen, professor emeritus, onkolog, tidligere direktør i Helse Bergen og styreleder i Helse i Hardanger.

Påmelding til årsmøtet med mat og foredrag sendes til: hordalandlf@gmail.com
(maks 110 stk)

Oppdatert saksliste til årsmøte 05.06.2024, kl. 19.00 i Legenes Hus i Bergen.

Saksliste:
1. Åpning ved leder
2. Valg av møtedirigent
3. Valg av referenter
4. Godkjenning av innkalling og saksliste
5. Framlegging av Årsmelding 2023-2024 for Hordaland Legeforening
6. Regnskap for Hordaland legeforening 2023
7. Til orientering: Regnskap 2023 for Legenes Hus
8. Budsjett for Hordaland legeforening 2025
9. Orienteringssak - Legenes Hus 10 års vedlikeholdsplan
10. Forslag om ekstrakontingent Hordaland legeforening 2025

Vel møtt!

Grethe Fosse
Leder for styret i Hordaland legeforening