Nytt år med Regionutvalg Vest

Med fulltallig oppmøte i Bergen satte Regionutvalg Vest agenda for året som kommer, samtidig som de retter fokus mot høyaktuelle saker i helseregionen.

Bilde av Regionutvalg Vest 2023-2025
På bildet: bak, f.v.: Knut Vassbø (LSA Rogaland), Jan Ove Tryti (leder Sogn og Fjordane), Åsmund Heggheim (AF Rogaland), Merete Hjallen (nestleder Hordaland), Søren Vindfeld (OF Bergen/Hordaland), Therese Sæbøe Strand (sekretær Regionutvalg Vest). Foran, f.v.: Mathias Hella (YLF Rogaland), Linnea Scharff (NMF Bergen), Marie Skontorp (konserntillitsvalgt Helse Vest), Jan Robert Johannessen (leder Regionutvalg Vest), Ole Jacob Møllerløkken (NAMF Hordaland), Peter Christersson (leder Rogaland), Anders Rosø (årsmøtevalgt Sogn og Fjordane), Rune Bjørneklett (LVS Hordaland)

Prioriterer å møtes

Fredag 12. januar var Regionutvalg Vest samlet til møte på Legenes Hus i Bergen, med tilreisende fra både Rogaland og Sogn og Fjordane legeforening presens. Regionutvalg Vest er et samarbeidsorgan for lokalforeningene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, og fungerer som et representativt organ for Legeforeningen opp mot Helse Vest. Tilsvarende ordninger eksisterer i de tre andre regionale helseforetakene. Regionutvalget sitt mandat er regulert av § 3-8 i Lover for Den norske legeforeningen, og skal være representert av alle styrene og yrkesforeningene i regionen, samt en NMF-representant. 

På møtet i Bergen var alle 14 deltakere tilstede fra Regionutvalg Vest, ledet an av leder Jan Robert Johannesen. For Hordaland Legeforening deltok blant annet nestleder Merete Hjallen, og fra «nordfylket» hadde Jan Ove Tryti, leder for Sogn og Fjordane legeforening, tatt turen sørover. Merete Hjallen forteller at regionutvalgene har fått strammere budsjett, men at Regionutvalg Vest opplever det som viktig å fortsatt prioritere fysiske møter.

- Disse møtene gir en unik mulighet til å ivareta ulike interesser i helseregionen og representantene bringer viktige perspektiver til bordet som utfyller hverandre, sier Merete Hjallen.

Fryste hjemler

Innledningsvis presenterte gjenvalgt leder Johannessen mandat til Regionutvalget, før man gikk gjennom budsjett for toårsperioden 2023-2025. Etter lunsj deltok ass.fagdirektør Ola Jøsendal fra Helse Vest RHF og Yngvild Hannestad, leder for PSL nasjonalt, i en diskusjon om at Helse Stavanger nå fryser alle hjemler i avtalespesialistordningene lokalt. Det er også blitt varslet at tilsvarende tiltak fattes i Bergensregionen. Årsaken er at man strever med å få tak i nok spesialister i foretakene. 

–  Regionutvalget er bekymret for konsekvensen en slik frysing av hjemler kan få for rekrutteringen til avtalepraksisene, som oppleves som viktig samarbeidspartnere. Man er spesielt redd for at flere spesialister da velger å gå over til helprivat sektor, sier Jan Robert Johannessen.

Det ble også ytret en bekymring rundt manglende sammenheng mellom politiske beslutninger om økt antall psykologer i kommunehelsetjenesten sett opp mot behovene i sykehus og avtalepraksis. 

Feilslått fakturering

Det ble også en lengre diskusjon rundt faktureringsrutiner for eksterne leger til sykehus, da Regionutvalget er gjort oppmerksom på at pasienter som søker behandling hos leger utenfor sykehus under innleggelse ikke kan belastes HELFO for de refusjoner som kontakten utløser. Dette kan for eksempel gjelde pasienter som er innlagt og vil bruke fastlegen til å forlenge sykemelding, eller pasienter som er innlagt for stråleterapi og som bruker fastlegen for ulike formål underveis. Her var Torill Nydal fra opplæringsavdelingen i Helfo invitert til å belyse saken. Regionutvalget konstaterte at dette både er en nokså omfattende problemstilling og at det er tvilsomt at det er kjent både for sykehusleger, fastleger og avtalespesialister. Lovverket virker svært uhensiktsmessig og Regionutvalget vil jobbe videre med dette temaet fremover. 
-  Jeg synes det har vært et kjekt møte med viktig agenda. Det er særlig fint at man kan treffes fysisk for å diskutere saker, sier Jan Ove Tryti. 

Avslutningsvis var det rom for diskusjon, og flere viktige temaer kom på bordet. Etter god tapas til lunsj, inspirerende innlegg og i fellesskap blant engasjerte kollegaer, ble flere inspirert til å jobbe videre med både dagens saker og nye saker.
Det er ingen tvil om at Regionutvalget har nok å holde på med fremover – neste møte finner sted 5. april på Sola.