Paraplyen nr 1 - 2024

Tidsskriftet for Hordaland legeforening og Sogn og Fjordane legeforening.

Vi vil gjøre oppmerksom på en faktafeil på s. 6 i Paraplyen utgave 1, 2024. I saken "Nytt år med Regionutvalg Vest", står det at alle hjemler i avtalespesialistordningen er fryst lokalt i Helse Stavanger og at det er planlagt liknende tiltak i Helse Bergen. Dette er feil, da frysing av avtalehjemler kun gjelder for psykiatere og psykologer i Helse Stavanger i to år. Frysing betyr at hjemlene ikke lyses ut på nytt om de blir ledige i denne perioden. Det er ikke gitt signaler om planlagt frysing av avtalehjemler i somatikken, hverken i Helse Stavanger eller Bergen. Paraplyen takker leder i PSL Yngvild Hannestad for å ha blitt gjort oppmerksom på dette. Saken blir ikke korrigert i magasinet da bladet allerede er trykket, men det vil opplyses om faktafeilen på HLF sin nettside, per e-post til abonnenter og i Paraplyen sin neste utgave i mai.
Vi beklager, fortsatt god lesning!
Vennlig hilsen, Redaktør i Paraplyen, Audun Brendbekken

Les siste utgave issue-fil her: PARAPLYEN