Vi søker redaktør til Paraplyen!

Hordaland legeforening søker redaktør til tidsskriftet Paraplyen fra ca 1. juni 2024.

Er du interessert i helsepolitikk og legers arbeidsvilkår? Har du erfaring som skribent eller blogger? Da kan stillingen som redaktør i Paraplyen være noe for deg!

Paraplyen kommer ut i opplag på 4300 eksemplarer til alle leger i Hordaland og i Sogn og Fjordane. Som ansvarlig redaktør i Paraplyen utgir man i samråd med publiseringsbyrå 4 utgaver årlig. Redaktøren setter frister for innlegg og artikler, som i hovedsak kommer fra faste skribenter, leser korrektur og sender materiell videre til publiseringsbyrå. Herfra samarbeider man om utforming og design.  

Redaktøren må være lege eller legestudent, og medlem i legeforeningen. Det er en fordel om redaktøren kan møte på styremøter i Hordaland legeforening som observatør, vanligvis en gang i måneden (unntatt juni-august). Erfaring med tekstarbeid er ønskelig.

Ansettelsen er for 12 mnd. med mulighet for forlengelse.  
Lønn etter avtale. Tiltredelse mars/april for opplæring og overlapping.

Søknad og CV sendes innen 22. januar til: 
grethe.fosse@modalen.kommune.no