Godt gjennomført årsmøteseminar!

Årsmøteseminaret på Legenes hus onsdag 31. mai ble relativt godt besøkt med ca 50 leger. Noen færre på foredraget og på selve årsmøtet, men styret sier seg fornøyd med arrangementet totalt sett.