Venteliste - Høstkurs i Geriatri, 16.-17.11.2023

Kurskomiteen i Hordaland legeforening inviterer til klinisk emnekurs i Geriatri, 16.-17.11.2023 i Legenes Hus i Bergen.
Kurset er per 17.10.23 fulltegnet! Vi oppretter venteliste, hvor man ev. blir tildelt plass etter dato for påmelding.

Dette er et kurs for allmennleger som møter den gamle pasienten på legekontoret.

Første dagen ser vi på det som gjør både allmennmedisinen og geriatri så spennende: kompleksiteten, multimorbiditet og derav følgende polyfarmasi, hvordan  vi avveier forskjellige problemstillinger samtidig, hvordan tar vi gode avgjørelser for behandling og oppfølgning slik at det blir skreddersydd: ikke for mye og ikke for lite.

Hvordan kan vi sammen med andre aktører i kommunen og spesialisthelsetjenesten følge pasienten på en reise når helsen kommer ut av balanse: hvordan oppdage, hvordan intervenere (sub-)akutt funksjonssvikt, fall, skrøpelighet og sårbarhet? Hvordan fordeler vi oppgavene, hvordan kommuniserer vi med hverandre?

Andre kursdagen belyser vi utfordringer i  kommunikasjon, smerter, delir, søvn, gynekologiske problemstillinger og prøver å se om vi kan  har en mer systematisk oversikt over vår egen liste.

Kurskomiteen håper at kollegene som i tidligere kurs er engasjert og deltar aktivt med innspill!

I dette kurset blir palliasjon, sykehjemsmedisin og demens berørt, men har ikke hovedfokus, siden det finnes egne kurs om disse tema. 

Læringsmål:Kurset bidrar til å dekke følgende læringsmål i ny spesialistordning: ALM-009, 013, 015, 018, 040, 045, 052, 063, 066, 071, 074, 077, 080 og 084.

Målbeskrivelse/målgruppe: Allmennleger

Godkjenninger: Kurset godkjennes med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i geriatritil videre- og
etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst).

Kurskomite: Anne Laue, Stine Alp, Ole Martin Steihaug, Solfried Siqueland, Geir Erik Vattekar, Jon Aamaas, Grete Wold

Dato: 16.-17.11.2023 
Sted: Legenes Hus, i Bergen  

Antall deltakere:
Maks 52 stk - deretter opprettes venteliste. 
Kurspris pp.: kursavgift kr 4.200,- + dagpakke totalt 
kr 1.320,- (dagpakke inkluderer lunsj, pausemat begge dager)

Overnatting: Deltakerne må selv bestille overnatting. 

Påmeldingsfrist uke 42, påmeldingsskjema under her:

Påmeldingsskjema

Avkrysningsliste