Retningslinjer ved kurspåmelding

Gjeldende retningslinjer hvis ikke annet er annonsert for hvert enkelt kurs:

Påmelding effektueres ved betaling av kursavgiften.

  • Ved deltakelse på kurs uten forhåndspåmelding påløper det kr. 500,- ekstra i kursavgift.
  • Ved eventuell avmelding etter 3 uker før kursstart vil det bli krevd kr.1000,- i avmeldingsgebyr og ved avmelding etter 1 uke før kursstart vil det ikke bli tilbakebetalt kurs- og kostpenger. 
    Avmelding ved Grunnkurs: Etter 3 uker før kursstart blir ingenting refundert.
  • Andre yrkesgrupper som deltar på kurs i legers videre- og etterutdanning betaler dobbel kursavgift
  • Personvernserklæring