Aktuelle kurs 2018

Emnekurs i praksisdrift
02.02.2018 - 03.02.2018
Legenes Hus, Bergen
Kursleder: Gunnar Ramstad og Bent Folkvord

Grunnkurs A, EU-kurs 1, ALLMENNMEDISIN
05.03.2018 – 08.03.2018 
Fleischer's Hotel, Voss 
Kursleder: Ana Cecilia O. Sæthre 
Mer informasjon og påmelding

Grunnkurs D - Forskning i allmennmedisin
29.10.2017 - 01.11.2018
Sted: Scandic Hotel neptun, Bergen
Kursleder: Knut-Arne Wensaas 
Mer informasjon og påmelding