Møtekalender

Her vil du finne oversikt over planlagte møter for Hordaland legeforening; styremøter, årsmøte, høstmøte m.m.

Styremøter 2023

 • Arbeidsmøte Hordaland legeforening, fredag 13. januar til lørdag 14. januar
  Sted: Solstrand, Hotel & Bad
 • Styremøte Hordaland legeforening, tirsdag 07. februar kl 18.30
  Sted: Legenes Hus, Bergen
 • Styremøte Hordaland legeforening, tirsdag 07. mars kl 18.30
  Sted: Microsoft Teams 
 • Styremøte Hordaland legeforening, tirsdag 11. april kl 18.30
  Sted: Legenes Hus, Bergen
 • Styremøte Hordaland legeforening, tirsdag 02. mai kl 18.30
  Sted: Legenes Hus, Bergen
 • ÅRSMØTE med semniar Hordaland legeforening, onsdag 31. mai kl 18.00. Sted: Legenes Hus, Bergen
 • Styremøte Hordaland legeforening, tirsdag 13. juni kl 18.00
  Sted: Ikke avklart
 • Styremøte Hordaland legeforening, tirsdag 5. september
  kl 18.30. Sted: Legenes Hus, Bergen 
 • Styremøte Hordaland legeforening, tirsdag 26. september
  kl 16.30. Sted: Legenes Hus, Bergen
 • Arbeidsmøte Hordaland legeforening, fredag 20. oktober til lørdag 21. oktober. Sted: Scandic Hotel Norge, Bergen
 • Styremøte Hordaland legeforening, tirsdag 28. november, kl 16.30. Sted: Legenes Hus, Bergen

Styremøter 2024

 • Styremøte Hordaland legeforening, tirsdag 23. januar kl 16.30
  Sted: Legenes Hus, Bergen
 • Styremøte Hordaland legeforening, tirsdag 20. februar kl 16.30
  Sted: Legenes hus, Bergen 
 • Styremøte Hordaland legeforening, tirsdag 19. mars kl 16.30
  Sted: Legenes Hus, Bergen
 • Styremøte Hordaland legeforening, tirsdag 16. april kl 16.30
  Sted: Legenes Hus, Bergen
 • Styremøte Hordaland legeforening, tirsdag 14. mai kl 16.30
  Sted: Legenes Hus, Bergen
 • ÅRSMØTE med semniar Hordaland legeforening, onsdag 5. juni kl 18.00. Sted: Legenes Hus, Bergen
 • Styremøte Hordaland legeforening, tirsdag 12. juni kl 16.30
  Sted: Ikke avklart