Skjema

Her finner du skjema til bruk ved kompensasjon/utlegg.

Informasjon vedr Lokale lønnsforhandlinger

Lokale lønnsforhandlinger der lokal tillitsvalgt er næringsdrivende kan få dekket utgifter for fravær fra praksis på dagtid til lønnsforhandlinger.

Det dekkes time for time av Hordaland legeforening den tiden som er gått med til lønnsforhandlinger på dagtid.
Dersom det utføres tillitsarbeid som utløser praksiskompensasjon må det avtales med styrets leder på forhånd. 

For forhandlinger som går til voldgift deles utgiftene mellom kommune og legeforeningen.

Hordaland legeforening følger samme satser for praksiskompensasjon som Allmennlegeforeningen:

Per 01.01.2024:
Hel dag: kr 11.178,-
Halv dag: kr 5.589,-
Timesats: kr 1.397,-