StyretStyret i Hordaland legeforening

Profilbilde
Leder
Fosse, Grethe
Profilbilde
Nestleder
Kristensen, Torbjørn Berge
Profilbilde
Medlem
Causevic, Haris
Profilbilde
Medlem
Hannestad, Yngvild Skåtun
Profilbilde
Medlem
Hjallen, Bjørg Merete
Profilbilde
Medlem
Jordal, Anne Kristine
Profilbilde
Medlem
Moltumyr, Tord
Profilbilde
Medlem
Norborg, Hilde
Profilbilde
Medlem
Stura, Elisabeth Mathilde
Profilbilde
Medlem
Voltersvik, Marit
Profilbilde
Varamedlem
Aune, Arleen
Profilbilde
Varamedlem
Brühl, Daniela Gisela
Profilbilde
Varamedlem
Isaksen, Morten Yung
Profilbilde
Varamedlem
Laue, Anne
Profilbilde
Varamedlem
Lysebo, Asta Meland
Profilbilde
Varamedlem
Møllerløkken, Ole Jacob
Profilbilde
Varamedlem
Nystad, Tone Wikene
Profilbilde
Varamedlem
Parkar, Anagha Prabhakar
Profilbilde
Varamedlem
Stephanides, Signe Marit
Profilbilde
Varamedlem
Wensaas, Knut-Arne
Profilbilde
Observatør
Emken, Anna

Vararepresentanter 2021-2023

AF: Knut Arne Wensaas
OF: Tone Wikene Nystad
YLF: Morten Young Isaksen
LVS: Arleen Aune
PSL: Asta Meland Lysebo og Signe Marit Stephanides
LSA: Daniela Bruhl
NAMF: Ole Jacob Møllerløkken
NMF

Vara til Legeforeningens landsstyremøte: 
For leder Grethe Fosse: nestleder 
For årsmøtevalgt Tord Moltumyr: Anne laue