Hordaland legeforening

Lokalforening

Paraplyen

Paraplyen er et medlemstidsskrift for både Hordaland og Sogn og Fjordane legeforening. Bladet sendes ut til samtlige medlemmer i Legeforeningen som er bosatt i Vestland fylke, og har et opplag på rundt 4300 eksemplarer.

Alle medlemmer inviteres til å bidra med innhold til bladet. Bidrag i form av artikler, leserbrev og annet kan sendes elektronisk til
katja.lovik@gmail.com

Kontaktpersoner

Digitale utgaver av Paraplyen:

Tidsfrister