Fylkeskonferanse om kronisk utmatting hos barn og unge

Klinikk for barn og unge arrangerer konferansen med temaet tverrfagleg forståing og handsaming ved kronisk utmatting, 23. april 2014 i Ålesund.
COLOURBOX1507977
Foto: Colourbox
Tid: Onsdag 23. april 2014 kl. 09:00–15:45
Sted: Pinsekirka på Moa, Ålesund

 

Målgrupper

Allmennlegar, barnelegar, barne- og ungdomspsykiatere, psykologar i PPT og/eller kommunehelsetenesta, fysioterapeuter, helsesøstre, psykiatrisk sjukepleiar, ergoterapeutar, pedagogar i skulene og andre som deltek i arbeid med pasientane.

Godkjenning

Kurset er søkt godkjent for 7 timar vidare- og etterutdanning i spesialitetane allmennmedisin, barnemedisin, barne- og ungdomspsykiatri og psykologi. Kan nyttast i vidareutdanning for fysioterapeutar.