Gjennomførte kurs/konferanser/møter

03. juli 2019

Velkommen til årsmøte i Møre og Romsdal legeforening

Det innkalles herved til årsmøte i Møre og Romsdal legeforening. TID/STED: Fredag 6. september kl. 16.30 på Scandic Parken i Ålesund Etter årsmøte inviterer vi til festmiddag for alle påmeldte.
03. juli 2019

Velkommen til årsmøtekurs - Supervisjon i LIS-utdanning

I forbindelse med Møre og Romsdal legeforenings årsmøte inviterer vi til kurs om supervisjon i LIS-utdanning.
20. februar 2019

Velkommen til klinisk emnekurs i akuttmedisin

Velkommen til klinisk emnekurs i akuttmedisin for allmennleger. Tid: 4.-5. juni 2019Sted: Colorline stadion, Ålesund Kurset er godkjent med 16 timer som klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen i spesialiteten allmennmedisin. Læringsmål: Akuttmedisinske ferdigheter. Diagnostisere og behandle syke/skadde pasienter. Bli trygg i akuttsituasjoner, samhandling, kommunikasjon og ledelse av behandlingsteamet. Deltageravgift: kr. 5000,- + dagpakke kr. 495, totalt kr. 5990,-Anbefalt hotell, med DNLF-rabatt ved bestilling på Legeforeningens nettsider under "medlemsfordeler". Dette ordnes av den enkelte deltaker.Antall deltakere: 40 stk.
22. januar 2019

Akuttmedisinkurs for leger og legevaktpersonale

Møre og Romsdal legeforening i samarbeid med Kristiansund og omegn legevakt og Molde legevakt arrangerer obligatorisk kurs i akuttmedisin for alle som arbeider med legevakt. Formål med kurset er at gi en oppdatering av grunnleggende viten og ferdigheter i arbeidet med akutt syke og skadde pasienter på legevakten og ute på oppdrag. Kurset består av forelesninger i mindre omfang og mye arbeide i grupper med trening av ferdigheter, innføring i evt. nye metoder og trening med rollespill på ulike scenarier. Det legges vekt på gjensidig refleksjon, evaluering og tilbakemelding under trygge rammer. Her er det rom og tid til usikkerhet, "dumme spørsmål" og at prøve og feile - det er slik vi lærer best. Tid: 27.-28. mars 2019Sted: Storhaugen Helsehus, Tempoveien 23, 6508 KristiansundAnsvarlig: Roy Skarshaug, Virksomhetsleder Molde legevaktKursleder: Legevaktsoverlege Askill Sandvig Påmeldingsfrist: 8. mars 2019
06. desember 2018

Klinisk emnekurs i geriatri

Kurskomitéen i Møre og Romsdal legeforening invitererer til klinisk emnekurs i geriatri. Dato: 13.-14. mars 2019Stad: Spjelkavik Panorama, Spjelkavikvegen 61, 6010 Ålesund.Målgruppe: Allmennpraktikarar og sjukeheimslegar Kuset er godkjent med 16 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i vidare- og etterutdanninga i Allmennmedisin. Allmennmedisinare som deltar på færre enn 15 timar får kurset godkjent med valfrie poeng til vidare- og etterutdanninga. Kompetanseområdet alders- og sjukeheimsmedisin: kurset er godkjent med 16 poeng som valfritt kurs.
04. juli 2018

Emnekurs i trygdemedisin, 12.-13. september 2018

Møre og Romsdal legeforening og NAV Møre og Romsdal inviterer til kurs i trygdemedisin.Kurset finner sted på Quality Hotel Alexandra i Molde.KURSET ER FULLTEGNET OG PÅMELDING ER AVSLUTTET!
14. juni 2018

Klinisk emnekurs i barne- og ungdomspsykiatri

Møre og Romsdal legeforening ønsker velkommen til klinisk emnekurs i barne- og ungdomspsykiatri i Ålesund 31. oktober - 1. november 2018. Læringsmål: Heve kompetansen blant fastleger, helstasjonsleger, barneleger og Lis leger i Bup i fagområde Barne- og ungdoms psykiatri . Rolleavklaring av hvem som gjør hva. Hvordan kan vi involvere pasienter til å mestre å leve med sine helseplager? Hvordan sikre gode overganger både inn – og ut av spesialisthelsetjenesten? Gode overganger inn i voksenpsykiatrien? Hvordan ”oppdage” helseplagene tidlig nok? Hva er ”normalt” og hva skal behandles? Hvordan sikre behandling på rett nivå? Hvordan kan vi forebygge?
16. april 2018

Klinisk emnekurs i ØNH med vekt på otonevrologi og forbedringsvitenskap

Møre og Romsdal legeforening inviterer til klinisk emnekurs i ØNH med vekt på otonevrologi og forbedringsvitenskap, 24. og 25. mai i Molde. Læringsmål: Økt kunnskap om ØNH-problemstillinger. Økt kunnskap i ØNH med vekt på otonevrologien, svimmelhet, tinnitus og nedsatt lydtoleranse, samt andre folkehelseutfordringer som søvnlidelser og allergi. Foreleser: Dag Sunde er spesialist i ØNH-sykdommer ved Molde sjukehus og Nordisk forbedringsagent. Påmeldingsfrist: 8. mai 2018.
14. februar 2018

Kurs i Helserett for leger (Gardermoen)

Møre og Romsdal legeforening inviterer med dette til to kurs: Helserett for leger og førerkortforskriftens helsekrav, hhv. fredag 6 april og lørdag 7. april.Kursene arrangeres på Radisson Blu Airport Gardermoen for at det skal være mest mulig tilgjengelig for alle landets leger.

Side 1 av 7