Akuttmedisinkurs for leger og legevaktpersonale

Møre og Romsdal legeforening i samarbeid med Kristiansund og omegn legevakt og Molde legevakt arrangerer obligatorisk kurs i akuttmedisin for alle som arbeider med legevakt.
Formål med kurset er at gi en oppdatering av grunnleggende viten og ferdigheter i arbeidet med akutt syke og skadde pasienter på legevakten og ute på oppdrag. Kurset består av forelesninger i mindre omfang og mye arbeide i grupper med trening av ferdigheter, innføring i evt. nye metoder og trening med rollespill på ulike scenarier. Det legges vekt på gjensidig refleksjon, evaluering og tilbakemelding under trygge rammer. Her er det rom og tid til usikkerhet, "dumme spørsmål" og at prøve og feile - det er slik vi lærer best.
Tid: 27.-28. mars 2019Sted: Storhaugen Helsehus, Tempoveien 23, 6508 KristiansundAnsvarlig: Roy Skarshaug, Virksomhetsleder Molde legevaktKursleder: Legevaktsoverlege Askill Sandvig
Påmeldingsfrist: 8. mars 2019

Akuttmedisin

Deltakere:       

Maks. 30 deltakere pr. kurs. 

Kursavgift:  

5000,- samt 270,- til obligatorisk dagspakke. Totalt kr. 5270,- Faktura sendes etter påmelding. Kursavgiften refunderes av hjemkommunen for alle legevaktsleger samt personale. 

Påmelding:

Påmelding er bindende. 50 % av kursavgiften refunderes ved avmelding frem til 14 dager før kurset. 

Forpleining: 

Lunsj, drikke, kaffe/te og kake/frukt er inkludert i dagspakke. Har du spesielle diett-behov eller allergier kan du ta kontakt med arrangør.

Overnatting:  

Scandic Kristiansund eller Thon Hotel Storgata Legeforeningen har rabattavtale med begge hoteller og begge er i gangavstand til kurslokalene. Ta kontakt om du trenger hjelp med booking. 

Godkjenninger:

Kurset er godkjent som 15 timers klinisk emnekurs i videreutdanning og etterutdanning i allmennmedisin. Kurset er godkjent av Delta (helsesekretærer) og NSF. Molde kommune er godkjent av Helsedirektoratet som offisiell fast kursholder i akuttmedisin for leger og personale på legevakt.


Før kurset:
Det forutsettes at alle deltakere har gjennomgått og bestått nettkurs i akuttmedisin. Kursbevis for nettkurs fremvises ved oppmøte første kursdag. Vi har ikke lov til å la noen bestå kurset uten nettkurset er bestått. Nettkurset koster 250 kr som refunderes av hjemkommunen etter bestått kurs.  

Nettkurs finnes her: Oppvakt - akuttmedisinkurs

Om kurset:
Kurset er bygget etter mal fra Kompetansesenter for legevaktmedisin. Begge kursdager startes med forelesninger i plenum om ulike emner innen akuttmedisin, f.eks. samhandling og faglig oppdatering. Det meste av dagen brukes i mindre grupper som veksler mellom ulike stasjoner hvor instruktører informerer og instruerer og deltakere får prøve selv. Dag 2 vil ha hovedvekt på simulasjon av akuttmedisinske scenarier som gjennomspilles. Det legges vekt på rom – både i tid og tillit – for prøving og feiling, refleksjoner og gjensidig hjelp og tilbakemeldinger. 

Kursbevis: Sendes på mail etter bestått kurs. 

Onsdag 27. mars 2018

08:15 – 08:30

Registering og kaffe

08:30 – 09:00

Velkommen og introduksjon. "Bli trygg i akuttmedisinske situasjoner". Forelesning i plenum. Paramediker

09:00 – 09:45

Akutt indremedisin – håndtering av akutte tilstander for hjerte, lunger og hjerne. Forelesning i plenum v/LIS Hamza Nahoui

09:45 – 10:00

Pause med kaffe og frukt

10:00 – 11:30

Gruppesessjoner – Undervisning i mindre grupper og praktiske øvelser, 4 grupper a 6 stk:
- Bruk av nødnett radio
- Basal og avansert HLR
- Luftveishåndtering – maske/bag, tube, ventilering, O2 behandling
- Leiring, stabilisering og flytting av traumepasient

11:30 12:15

Lunsj 

12:15 – 15:30 

Gruppesesjonene fortsetter.

15:30

Slutt for dagen

 

Torsdag 28. mars 2018

08:15 – 08:30

Kaffe   

08:30 – 09:15

Det akutt syke barn. Forelesning i plenum. Barnelege Bente Askestad

09:15 – 09:25

Benstrekk med kaffe

09:25 – 10:15

Skadestedsledelse og det akuttmedisinske team. Forelesning i plenum. Ortoped Jon Magne Hoset, Roy Skarshaug og Askill Sandvik

10:15 – 10:25 

Benstrekk med kaffe

10:25 – 11:30

ABCDE-undesøkelse Forelesning i plenum. Ortoped Jon Magne Hoset.

11:30 – 12:30

Lunsj

12:30 – 15:15

Kasuistikkøvelser i grupper

15:15 – 15:30 

Avslutning og evaluering                      

15:30

Slutt for dagen