Møre og Romsdal legeforening

Lokalforening

Gjennomførte kurs/konferanser/møter

Emnekurs i trygdemedisin, 22.–23. mars 2017

Møre og Romsdal legeforening og NAV Møre og Romsdal inviterer til emnekurs i trygdemedisin. Første dag vil ta for seg lettere til moderate muskel- og skjelettplager og andre dag vil ta for seg lettere til moderate psykiske lidelser og rus. Kurset finner sted 22.–23. mars 2017 i Molde.
5. januar 2017
COLOURBOX8223798
Foto: Colourbox
Tid: 22.–23. mars 2017
Sted: Quality Hotel Alexandra, Molde
Pris: 900 kroner per dag, inkl. dagpakke (ev. overnatting er ikke inkludert og må bestilles selv)
Godkjenning:
  • Allmennmedisin: godkjent med 15 poeng som emnekurs i trygdemedisin til videreutdanningen og med 15 valgfrie kurspoeng til etterutdanningen
  • Arbeidsmedisin: godkjent med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning

Målgruppe: Fastleger, arbeidsmedisinere, behandlere ved Helse Møre og Romsdals avdelinger for rus- og pyskisk helsevern og ansette i NAV.

Dersom det er ønskelig, er det mulig å melde seg på bare en av dagene.

Program

Dag 1: Lettere til moderate muskel- og skjelettplager
Tid Tema
09:30–10:00 Registrering
10:00–10:45

Innledning

Endre Skjølberg, kursleder og spesialist i allmennmedisin
Stian Endresen, fastlege og kursansvarlig i Møre og Romsdal legeforening
Jo Sturla Græsdal, koordinerende rådgivende overlege NAV i Møre og Romsdal

10:45–11:00 Pause 
11:00–13:00

Medisinsk og kognitiv tilnærming til muskel- og skjelettplager ved Muritunet

Del 1:

  • Oversikt over tilstandene (målgruppe og diagnose)

Ole Johan Høyberg, overlege psykiatri og medisinskfaglig ansvarlig ved Muritunet

Del 2:

  • Erfaringene med målgruppa
  • Kognitiv tilnærming
  • Utfall/resultat

Anett Steinnes, kognitiv terapeut
Ester Vinje, kognitiv terapeut 

13:00–14:00 Lunsj 
14:00–14:45

Tverrfaglig behandling ved ryggpoliklinikken

Audun Kopperstad, fysioterapeut og arbeidsrådgiver ved tverrfaglig poliklinikk, avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering, Ålesund sykehus

14:45–15:00 Pause 
15:00–15:30

Muligheter for jobbaktivitet og samarbeid med fastleger/sykemelder. Hvordan oppfattes dette fra arbeidsgivers ståsted? Hva trenger en arbeidsgiver for å få til aktivitet og god tilrettelegging?

Kathrine Gjestad, HR-leder Sparebank 1 Nordvest

15:30–16:00

Legeerklæringer/sakkyndighetserklæringer sett fra NAV sitt ståsted

Jo Sturla Græsdal, koordinerende rådgivende overlege i NAV Møre og Romsdal

16:00–16:15 Pause
16:15–17:15

Paneldebatt: Hvordan samarbeide for å få til økt grad av aktivitet ved sykdom?

May-Britt Nedrelid, avdelingsleder NAV Kristiansund
Jo Sturla Græsdal, koordinerende rådgivende overlege i NAV Møre og Romsdal
Fastlege
Fys/med., Ålesund sykehus
Kathrine Gjestad, HR-leder Sparebank 1 Nordvest

Debatten ledes av Endre Skjølberg. Det vil bli anledning til spørsmål/innspill fra salen til panelet.

17:15–17:45 Oppsummering av dagen 
Dag 2: Lettere til moderate pyskiske lidelser og rus
Tid Tema
08:30–09:00

Innledning

Endre Skjølberg, kursleder og spesialist i allmennmedisin

09:00–09:30

 Aktivitetsplikten i folketrygdloven

Ann Elin Høgset, leder NAV Misund

09:30–09:45 Pause
09:45–11:45

«Vanlige psykiske plager og arbeidsdeltagelse – kan tro flytte fjell?»

Camilla Løvvik, forsker og psykolog, Uni Research Helse og Universitet i Bergen 

11:45–12:30 Lunsj
12:30–13:45 Trond Østraatt, psykiater ved DPS poliklinikken i Ålesund
13:45–14:45

Rus og arbeidsdeltakelse

Kenneth Swan, overlege
Kari Nerland, psykiatrisk sykepleier/samhandlingskoordinator
 

14:45–15:00 Pause
15:00–15:45

Gruppearbeid/case

Endre Skjølberg, kursleder og spesialist i allmennmedisin

15:45–16:00 Oppsummering av dagen

Påmelding

Påmeldingsfristen er gått ut.