Møre og Romsdal legeforening

Lokalforening

Gjennomførte kurs/konferanser/møter

Klinisk emnekurs i akuttmedisin, 2.–3. juni 2015

Kurset blir arrangert for tiende gang og har fått gode tilbakemeldinger. Kurset er obligatorisk både ved første gangs sertifisering som spesialist i allmennmedisin og ved alle senere resertifiseringer.
Kurset er nå fulltegnet. Det er mulig å sette seg opp på venteliste.
20. mars 2015
akutt
Foto: Colourbox

Kurset er nå fulltegnet. Det er mulig å skrive seg opp på venteliste nederst på denne siden.

Tid 2.–3. juni 2015
Sted Color Line Stadion, Ålesund
Godkjenning Godkjent med 15 poeng som obligatorisk emnekurs/klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen i spesialiteten allmennmedisin.

Læringsmål: Akuttmedisinske ferdigheter. Diagnostisere og behandle syke/skadde pasienter. Bli trygg i akuttsituasjoner, samhandling, kommunikasjon og ledelse av behandlingsteamet.

Kurskomité: Kurskomiteen i Møre og Romsdal legeforening ved Geir A. Råheim.

Kurset arrangeres for tiende gang. Kurset er laget etter mal fra nasjonalt kompetansesenter i legevaktsmedisin. Man har valgt å vektlegge praktiske øvelser. 2/3 av kurset er øvelser og 1/3 er forelesninger. Det nyttes simuleringsdukke i øvelsene. Undervisning i grupper på seks deltakere utgjør 2/3 av kurset. Gruppeundervisning om akuttundersøkelse (ABCDE), bruk av helseradio, intravenøse og intraossøs tilgang, blødninger, luftveishåndtering barn og voksne, basal hjerte-/lungeredning (AHLR og DHLR), stabilisering, flytting av pasienter, akuttmedisinske scenarioer med SinMan 3-pasientsimulator.

Forelesinger om vanskelige luftveier, traumebehandling, den hjertesyke pasienten, akutt gynekologi og det akutt syke barnet. Det er ikke kursprøve.

Undervisere er kardiolog, anestesilege, gynekolog, pediater, ambulansepersonell, anestesisykepleiere og intensivsykepleiere, som til daglig jobber med akuttmedisin i Helse Møre og Romsdal HF.

Deltageravgift: 4200 kroner pluss obligatorisk dagpakke på 450 kroner per dag. Totalt 5100 kroner.

Antall deltakere: 30.

Program

Med forbehold om små justeringer i programmet fram til kursstart.

Tirsdag 2. juni
09:00–09:25

Velkommen ved kurskomitéen i Møre og Romsdal

Innledning – deltakerne deles i grupper

Hvordan er kvaliteten på pasientbehandling i den akuttmedisinske kjede fra allmennlegens synspunkt?

09:30–10:15 Traumepasienten
10:15–11:00 Akutt hjerteinfarkt/prehospital behandling av den hjertesyke pasienten
11:00–12:45

Deløvelse i grupper – teoretisk prinsipp flettes inn i praktisk øvelse

Informasjon – prinsipper for deløvelsene

  • Akuttundersøkelse – ABCDE
  • Bruk av helseradio og helsenett
  • Intravenøs og intraosøs tilgang
  • Blødninger
  • Luftveishåndtering – voksne og barn
  • Basal hjerte-lungeredning, AHLF og DHLR – nyheter
  • Leiring, stabilisering og flytting av pasient
  • Akuttmedisinsk scenario i team med SimMan3G – pasientsimulator
12:45–13:30 Lunsj
13:30–14:30 Deløvelseser fortsetter
14:30–15:30 Deløvelseser fortsetter
15:30–16:00 Kaffe
16:00–16:45 Deløvelseser fortsetter
16:45–17:00 Avslutning og refleksjon over dagen
Onsdag 3. juni
09:00–09:15 Innledning og program for dagen
09:15–09:45 Akutt syke barn
09:45–10:45 Akutt svangerskaps- og fødselsproblematikk
10:45–11:30 Deløvelse fortsetter – case
11:30–12:15 Deløvelse fortsetter – case
12:15–13:15 Lunsj
13:15–14:00 Deløvelse fortsetter – case
14:00–14:30 Kaffe
14:30–15:30 Deløvelse fortsetter – case
15:30–16:00 Avslutning og evaluering

Påmelding

Kurset er nå fulltegnet. Du kan benytte påmeldingsskjemaet til å skrive deg opp på venteliste. Du vil bli kontaktet så snart vi får en eventuell avmelding.

Gå til påmeldingsskjema (åpnes i nytt vindu/ny fane)