Møre og Romsdal legeforening

Lokalforening

Gjennomførte kurs/konferanser/møter

Klinisk emnekurs i akuttmedisin 27-28/11 i Ålesund

Kurset blir arrangert for femte gang og har fått gode tilbakemeldingar. Kurset er obligatorisk både ved første gangs sertifisering som spesialist i allmennmedisin og ved alle senere resertifiseringar.
16. september 2012

Godkjenning: Søkt godkjent som 15 timers obligatorisk emnekurs i akuttmedisin i spesialiteten allmennmedisin.

Sted: Color Line stadion i Ålesund.

Tid: Tirsdag 27. og onsdag 28 november 2012.

Læringsmål: Akuttmedisinske ferdigheter. Diagnostisere og behandle syke/skadde pasienter. Bli trygg i akuttsituasjoner, samhandling, kommunikasjon og ledelse av behandlingsteamet.

Kurskomité: Kurskomiteen i Møre og Romsdal legeforening ved Reidun Sveaas og Stian Endresen.

Kurset arrangeres for femte gang. Kurset er laget etter mal fra nasjonalt kompetansesenter i legevaktsmedisin. Man har valgt å vektlegge praktiske øvelser. 2/3 av kurset er øvelser og 1/3 er forelesninger. Det nyttes simuleringsdukke i øvelsene. Undervisning i grupper på seks deltakere utgjør 2/3 av kurset. Gruppeundervisning om akuttundersøkelse (ABCDE), bruk av helseradio, intravenøse og intraossøs tilgang, blødninger, luftveishåndtering barn og voksne, basal hjerte-/lungeredning (AHLR og DHLR), stabilisering, flytting av pasienter, akuttmedisinske scenarioer med SinMan 3-pasientsimulator.

Forelesinger om vanskelige luftveier, traumebehandling, den hjertesyke pasienten, akutt gynekologi og det akutt syke barnet. Det er ikke kursprøve.

Undervisere er kardiolog, anestesilege, gynekolog, pediater, ambulansepersonell, anestesisykepleiere og intensivsykepleiere, som til daglig jobber med akuttmedisin i Helse Møre og Romsdal HF.

Deltageravgift er 4000,- pluss obligatorisk dagpakke på 450,- per dag. Totalt 4900,-.

Antall deltakere: 30.

Påmelding på e-post til: stendresen@hotmail.com

Stian Endresen
Sjøgata 3
Ulstein legesenter
6065 ULSTEINVIK
416 34 604

Programmet ligger i høyremenyen.