Møre og Romsdal legeforening

Lokalforening

Gjennomførte kurs/konferanser/møter

Klinisk emnekurs i akuttmedisin, 29.–30. november 2016

Kurset er fulltegnet. For å føre deg opp på venteliste, send e-post til kenneth.kjelsnes@st-legeforening.no
Nytt kurs arrangeres 7.–8. juni 2017. Det åpnes for påmelding rett etter at dette kurset er ferdig.
21. juni 2016
akutt
Tid 29.–30. november 2016
Sted Color Line Stadion, Ålesund
Godkjenning Godkjent med 15 poeng som obligatorisk emnekurs/klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen i spesialiteten allmennmedisin.

Læringsmål: Akuttmedisinske ferdigheter. Diagnostisere og behandle syke/skadde pasienter. Bli trygg i akuttsituasjoner, samhandling, kommunikasjon og ledelse av behandlingsteamet.

Kurskomité: Kurskomiteen i Møre og Romsdal legeforening ved Geir A. Råheim.

Kurset arrangeres for tiende gang. Kurset er laget etter mal fra nasjonalt kompetansesenter i legevaktsmedisin. Man har valgt å vektlegge praktiske øvelser. 2/3 av kurset er øvelser og 1/3 er forelesninger. Det nyttes simuleringsdukke i øvelsene. Undervisning i grupper på seks deltakere utgjør 2/3 av kurset. Gruppeundervisning om akuttundersøkelse (ABCDE), bruk av helseradio, intravenøse og intraossøs tilgang, blødninger, luftveishåndtering barn og voksne, basal hjerte-/lungeredning (AHLR og DHLR), stabilisering, flytting av pasienter, akuttmedisinske scenarioer med SinMan 3-pasientsimulator.

Forelesinger om vanskelige luftveier, traumebehandling, den hjertesyke pasienten, akutt gynekologi og det akutt syke barnet. Det er ikke kursprøve.

Undervisere er kardiolog, anestesilege, gynekolog, pediater, ambulansepersonell, anestesisykepleiere og intensivsykepleiere, som til daglig jobber med akuttmedisin i Helse Møre og Romsdal HF.

Deltageravgift: 4300 kroner pluss obligatorisk dagpakke på 450 kroner per dag. Totalt 5200 kroner.

Antall deltakere: 32.

Program

Med forbehold om små justeringer i programmet fram til kursstart.

Tirsdag 29. november
09:00–09:15
 • Velkommen ved kurskomitéen i Møre og Romsdal
 • Akuttmedisinske problemstillinger
Geir A. Råheim
09:15–10:00
 • Akutt hjerteinfarkt
 • Prehospital diagnostisering og behandling av den hjertesyke pasient
Overlege ved medisinsk seksjon Ålesund sykehus
10:00–10:45 Akutt syke barn Anders Moen, overlege ved barneklinikken Ålesund sykehus
10:45–11:15 Simcare – pasientsimulator  
11:15–12:00

Deløvelse i grupper – teoretisk prinsipp flettes inn i praktisk øvelse

Deltakerne fordeles i fire grupper med følgende fagområder:

 • Akuttundersøkelse – ABCDE
 • Intravenøs og intraosøs tilgang
 • Blødninger
 • Luftveishåndtering – voksne og barn
 • Basal hjerte-lungeredning, AHLF og DHLR – nyheter
 • Leiring, stabilisering og flytting av pasient
 • Akuttmedisinsk scenario i team med SimMan3G – pasientsimulator
 
12:00–12:45 Lunsj  
12:45–13:00 Deløvelseser fortsetter  
13:45–14:45 Deløvelseser fortsetter  
14:45–15:00 Kaffe  
15:00–16:00 Deløvelseser fortsetter  
16:00–16:15 Avslutning og refleksjon over dagen  
Onsdag 30. november
09:00–09:15 Innledning og program for dagen  
09:15–10:00
 • Vanskelige svangerskap
 • Fødsel sett fra allmennlegens/legevaktens perspektiv
Overlege ved kvinneklinikken Ålesund sykehus
10:00–11:15
 • Prehospital stabilisering, monitorering og behandling av traumatisert pasient. Samarbeid i den akuttmedisinske kjeden
 • Blødninger, hodeskader, thoraxskader
 
11:15–12:15 Deløvelse fortsetter – case  
12:15–13:00 Lunsj  
13:00–14:00 Deløvelse fortsetter – case  
14:00–15:00 Deløvelse fortsetter – case  
15:00–15:15 Kaffe  
15:15–16:15 Deløvelse fortsetter – case  
16:15–16:30 Avslutning og evaluering