Klinisk emnekurs i akuttmedisin

Velkommen til klinisk emnekurs i akuttmedisinÅlesund 12. –13. desember 2017NTNU – Ålesund, Larsgårdsvegen 2, 6009 Ålesund
alesund

Kurset blir arrangert for 14. gang og har fått gode tilbakemeldinger. Kurset er obligatorisk både ved første gangs sertifisering som spesialist i allmennmedisin og ved alle senere resertifiseringer. Denne gang åpner vi også for inntil 15 plasser for hjelpepersonell på legevakt som ikke er leger.

Godkjenning: Godkjent med 15 poeng som obligatorisk emnekurs/klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen i spesialiteten allmennmedisin
Læringsmål: Akuttmedisinske ferdigheter. Diagnostisere og behandle syke/skadde pasienter. Bli trygg i akuttsituasjoner, samhandling, kommunikasjon og ledelse av behandlingsteamet.
Kurskomité: Kurskomiteen i Møre og Romsdal legeforening ved Bjarne Storset
Påmelding til: Anbefalt hotell, med DNLF-rabatt ved bestilling på Legeforeningens nettsider under «medlem»: Scandic Parken (rabatt)
 

Deltageravgift: 4300 kroner pluss obligatorisk dagpakke på 450 kroner per dag. Totalt 5200
kroner.


Antall deltakere: 45 (inntil 15 plasser for hjelpepersonell på legevakt som ikke er leger)


PROGRAM

 Tirsdag 12. desember

09.00 – 09.15 Velkommen v/ kurskomiteen i Møre og Romsdal ved Bjarne Storset. Hvordan er kvaliteten på pasientbehandling i den
akuttmedisinske kjeden fra allmennlegens synspunkt?

09.15 – 10.00
Akutt hjerteinfarkt/prehospital diagnostisering og
behandling av den hjertesyke pasienten v/LIS Anna Ulstein Guldal
10.00 – 10.20 Diagnostisering og behandling av pasient med cerebraltinsult. Anna Ulstein.

10.30 – 10.50
Simcare – AkuttMedisinsk Trening med simulator –
presentasjon.
11.00 – 12.00 Deløvelse i grupper – Teoretiske prinsipp flettes inn i
praktisk øvelse. Deltakerne fordeles i 4 grupper med
følgende fagområder:


Akuttundersøkelse – ABCDE.
Intravenøs og intraossøs tilgang
Blødninger
Luftveishåndtering – voksen og barn
Basal hjerte-lunge redning. AHLR og DHLR.
Leiring, stabilisering og flytting av pasient
Akuttmedisinsk scenarios i team med SimMan3G
  pasientsimulator.

12.00 – 12.45 Lunsj
12.45 – 13.45 Deløvelser fortsetter
13.45 – 14.45
Deløvelser fortsetter
  Kaffe
15.00 – 16.00 Deløvelse fortsetter


Onsdag 13. desember


09.00 – 09.10

Innledning og program for dagen

09.10 – 10.00
Vanskelige svangerskap. Fødsel sett fra
allmennlegens/legevakt sitt perspektiv v/gynekolog
Margareth Sævik Lode
10.00 – 10.45 Akutt syke barn – v/LIS Mathias Eikenes
10.45 – 11.30 Prehospital stabilisering, monitorering og behandling av traumatisert pasient. Samarbeid i den akuttmedisinske
kjeden.
  Blødninger, hodeskader, thoraxskader. Ortoped Tor
Johannes Stray Slørdahl.
11.30 – 12.15 Deløvelse – case
12.15 – 13.00 Lunsj
13.00 – 14.00 Deløvelse – case
14.00 – 15.00 Deløvelse – case
15.00 – 15.15 Kaffe
15.15 – 16.15 Deløvelse – case
  Avslutning og evaluering