Møre og Romsdal legeforening

Lokalforening

Gjennomførte kurs/konferanser/møter

Klinisk emnekurs i endokrinologi for allmennleger, 19.–20. oktober 2016

Møre og Romsdal legeforening inviterer til klinisk emnekurs i endokrinologi for allmennleger, 19.–20. oktober 2016 i Molde.
10. mai 2016
COLOURBOX15820352
Foto: Colourbox
Tid: Onsdag 19. og torsdag 20. oktober 2016
Sted: Quality Hotel Alexandra, Molde

Godkjenning

  • Godkjent med 15 kurspoeng som emnekurs/klinisk emnekurs i endokrinologi til videre- og etterutdanningen i spesialiteten allmennmedisin

Kursavgift/dagpakke

  • Kursavgift: 3000 kroner
  • Obligatorisk dagpakke: 870 kroner
  • Totalt: 3870 kroner

Overnatting

Deltakere som ønsker overnatting må selv ta kontakt med hotellet.

Priser:

  • Enkeltrom: 935 kroner/natt
  • Dobbeltrom: 1035 kroner/natt

Program

Onsdag 19. oktober
08:15–08:30 Registrering og kaffe
08:30–10:00 Diabetes mellitus
Ivar Blix, overlege medisinsk avd. Kristiansund sykehus
10:00–10:15 Pause
10:15–11:00 Osteoporose
Hilde Selsås, overlege medisinsk avd. Ålesund sykehus
11:00–11:15 Pause
11:15–12:00 Hypertensjonsutredning
Trond Kvernberg, overlege medisinsk avd. Molde sykehus 
12:00–13:00 Lunsj
13:00–13:45 Hyperthyreose
Thor Haug, overlege medisinsk avd. Molde sykehus
13:45–14:30 Hypothyreose
Thor Haug 
14:30–14:45 Pause
14:45–15:30 PCOS/hirsurtisme
Thor Haug 
15:30–16:15 Binyrebarksvikt
Thor Haug 
Torsdag 20. oktober
08:30–11:00
  • Utredning vekstavvik: kortvoksthet/storvoksthet
  • Pubertetsforstyrrelser: tidlig og sen pubertet
  • Thyreoidealidelser hos barn og unge
  • Plenumdiskusjon
Bjørn Magne Jåtun, overlege barneavd. Ålesund sykehus
11:00–11:15 Pause
11:15–12:00 Hyperkalsemi
Thor Haug 
12:00–13:00 Lunsj
13:00–13:45 Hypofyselidelser
Thor Haug 
13:45–13:50 Pause
13:50–14:45 Incidentalomer
Thor Haug 
14:45–15:30 Kan det være noe endokrinologisk?
Trond Kvernberg