Klinisk emnekurs i ØNH med vekt på otonevrologi og forbedringsvitenskap

Møre og Romsdal legeforening inviterer til klinisk emnekurs i ØNH med vekt på otonevrologi og forbedringsvitenskap, 24. og 25. mai i Molde.

Læringsmål: Økt kunnskap om ØNH-problemstillinger. Økt kunnskap i ØNH med vekt på otonevrologien, svimmelhet, tinnitus og nedsatt lydtoleranse, samt andre folkehelseutfordringer som søvnlidelser og allergi.

Foreleser: Dag Sunde er spesialist i ØNH-sykdommer ved Molde sjukehus og Nordisk forbedringsagent.

Påmeldingsfrist: 8. mai 2018.
ØNH kurs

Godkjenninger:
Allmennmedisin: godkjent med 17 poeng som emekurs/klinisk emnekurs i øre-nese-halssykdommer til videre- og etterutdanningen.
Fysikalsk medisin og rehabilitering: godkjent med 17 timer for spesialistenes etterutdanning.
Nevrologi: godkjent med 17 timer innen emneområdet nevrootologi til videreutdanningen og med 17 timer for spesialistenes etterutdanning. 

Sted: Scandic Seilet, Molde
Pris: Kursavgift kr. 3300,- samt dagpakke: kr. 480 x 2
 Antall deltagere: 40 stk.

 

Overnatting: Det holdes av en del hotellrom til gode priser inntil 14 dager før kurset:
Bestilling av hotellrom må du gjøre selv ved å ringe 71 11 40 00 eller sende en e-post til seilet@scandichotels.com . Du trenger bare å oppgi hvilket kurs det er for å få riktig pris
(kr. 945,-)

Program
Torsdag 24. mai 2018

08:30–09:15 Velkommen! «Kontinuerlig forbedring» som en hovedstrategi
09:15–10:00 «Kontinuerlig forbedring» i en klinisk hverdag
10:00–10:15 Pause
10:15–11:00 Svimmelhet: balansesystemet, anatomi og fysiologi
11:00–11:45 Svimmelhet: vestibularisapparatet, patofysiologi
11:45–12:30 Lunsj
12:30–13:15 Svimmelhet: diagnostisering og behandling, teori
13:15–14:00 Svimmelhet: diagnostisering og behandling, øvelser
14:00–14:15 Pause
14:15–15:00 Allergi: generelt om immunforsvaret, hovedvekt på allergivaksinering
15:00–15:45 Søvn: obstruktiv søvnapnoesyndrom, indikasjoner for utredning, diagnostisering og behandling
15:45–16:00 Pause
16:00–16:45 Generell undersøkelsesteknikk ØNH
«Den gode henvisning»
ØNH i Møre og Romsdal
Spørsmål?


Fredag 22. september
08:30–09:15 Tinnitus: hørselssystemet
09:15–10:00 Tinnitus: den nevrofysiologiske forklaringsmodell ved tinnitus
10:00–10:15 Pause
10:15–11:00 Tinnitus: behandlingskjedens oppgaver, rehabilitering med TRT og KAT
11:00–11:45 Nedsatt lydtoleranse: den nevrofysiologiske forklaringsmodellen ved NLT
11:45–12:30 Lunsj
12:30–13:15 Svimmelhet: diagnostisering og behandling, teori
13:15–14:00 Svimmelhet: diagnostisering og behandling, øvelser
14:00–14:15 Pause
14:15–15:00 Dialog om ØNH-utfordringer i allmennpraksis
15:00–15:45 Hvordan kan jeg bruke «Kontinuerlig forbedring» i min kliniske hverdag?