Klinisk emnekurs i palliasjon

Klinisk emnekurs i palliasjon, 18.–19. september 2013 i Ålesund.
ImageHandler.ashx
Foto: Colourbox

Tid: Onsdag 18. og torsdag 19. september 2013
Sted: Color Line Stadion, Ålesund

Læringsmål

Heve kompetansen i fagområdet palliasjon i kommunehelsetjenesten.

Målgruppen

Fastleger og sykehjemsleger.

Kursarrangør

Møre og Romsdal legeforening i samarbeid med de fire palliative teamene (Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund) i Helse Møre og Romsdal HF.

Kurskomité

  • Stian Endresen (kursleder), fastlege og sykehjemslege
  • Jorunn B. Fjeldheim, overlege palliativt team Ålesund

Godkjenning

Kurset er søkt godkjent som:

  • 16 timers klinisk emnekurs i videre- og etterutdanningen for leger i allmennmedisin
  • 16 timers valgfritt kurs innen aldersdom- og sykehjemsmedisin

Kursavgift

  • Kursavgift: 2500 kroner
  • Obligatorisk dagpakke: 450 kroner per dag
  • Total kursavgift: 3400 kroner.

Antall plasser

40.

Program

Onsdag 18. september (møteleder: Sigbjørn Lid, overlege Volda)
Tid Tema Foreleser
09:00–09:30 Generelt om palliasjon Jorunn Fjeldheim, overlege
09:30–10:30 Smerter og smertebehandling Terje Takle, overlege
10:30–10:45 Pause  
10:45–11:30 Smerte og smertebehandling Terje Takle, overlege
11:30–12:30 Praktisk opplæring i CVK, spinal-/epiduralkateter, smertepumper, thoraxdren og acitesdren Stasjoner med kreftsykepleiere
12:30–13:15 Lunsj  
13:15–14:15 Medisinske og etiske betraktninger vedrørende ernæring og samtykkekompetanse Kjell Erik Strømskag, professor
14:15–14:30 Pause  
1430:–16:00 Palliativ stråling. Kjemoterapi. Palliativ kirurgi Bottolv Lødemel, overlege og Lise Vindi, overlege
Torsdag 19. september (møteleder: Line Ellingsen, palliativt team Kristiansund)
Tid Tema Foreleser
08:30–09:35 Kreftkoordinatorens funksjon. Hvordan ivareta pårørende Lillian Eide, kreftkoordinator
09:30–10:00 Bruk av individuell plan/palliativ plan for kreftpasientene Bardo Driller, overlege
10:00–10:15 Pause  
10:15–11:30 Symptomlindring. Kvalme. Delir. Obstipasjon. Uro Sigbjørn Lid, overlege
11:30–12:30 Lunsj  
12:30–13:00 Dyspne hos palliative pasienter Bente Hoel Vik, fysioterapeut
13:00–13:20 Hvordan ta vare på behandlere i kommunen Jorunn Fjeldheim, overlege
13:20–13:30 Pause  
13:30–14:15 Terminalfasen. LCP. Medikamentskrin Jorunn Fjeldheim, overlege
14:15–15:00 Bruk av sykehusets palliative senger. Bruk av de kommunale palliative sengene på sykehjemmet. Bruk av kommunale ØH-senger Bente Winsjansen