Møre og Romsdal legeforening

Lokalforening

Gjennomførte kurs/konferanser/møter

Klinisk emnekurs i pediatri

Klinisk emnekurs i pediatri, 14.–15. mars 2013 i Ålesund.
16. november 2012
COLOURBOX5164816
Foto: Colourbox

Tid: Torsdag 14. og fredag 15. mars 2013
Sted: Color Line Stadion, Ålesund

Læringsmål

Øke kunnskapen om tilstander og sykdommer hos barn mellom 0 og 18 år. Bedre samhandling og avklare ansvarsfordeling i oppfølging av barn med helseplager mellom leger i kommunene og ved sykehusene.

Målgruppen

Hovedmålgruppen er leger i allmennmedisin. Kurset er også aktuelt for leger innen fagområdet barne- og ungdomspsykiatri og LIS-leger i pediatri.

Kursarrangør

Kurskomitéen i Møre og Romsdal legeforening.

Kurskomité

 • Stian Endresen, fastlege Ulstein kommune
 • Anders Moen, overlege barneavdelingen Ålesund sykehus

Godkjenning

Kurset er godkjent for:

 • 15 timers klinisk emnekurs i videre- og etterutdanningen for leger i allmennmedisin.

Kurset er søkt godkjent for:

 • 15 timers valgfritt kurs for leger i videre- og etterutdanningen innen pediatri

Kursavgift

 • Kursavgift: 2500 kroner.
 • Obligatorisk dagpakke: 450 kroner per dag.
 • Total kursavgift: 3400 kroner.

Antall plasser

50.

Forelesere

Fra barneavdelingen ved Ålesund sykehus:

 • Torbjørn Nag, LIS-lege pediatri
 • Elisabeth Siebke, spesialist i pediatri
 • Johannes Skorpen, spesilaist i pediatri
 • Bjørn Magne Jåtun, spesialist i pediatri
 • Anders Moen, spesialist i pediatri
 • Vegard Helgheim, spesialist i pediatri
 • Jørgen Aakre, LIS-lege pediatri
 • Jørgen Jareld, spesialist i pediatri
 • Christine V. Nilsen, spesialist i pediatri

Fra barnehuset i Ålesund:

 • Ingrid Heggli, leder barnehuset i Ålesund
 • Carmen Reinhardt-van Gulpen, spesialist i pediatri

Fra BUP Ålesund sykehus:

 • Eyvind Sommerfelt, overlege
 • Ann Kristin Andersen, LIS-lege

Program

Torsdag 14. mars
Tid Tema Foreleser
09:00–09:45 Det akutt syke barnet Torbjørn Nag
09:45–10:30 Astma Torbjørn Nag
10:30–10:45 Pause  
10:45–11:30 Anemi Elisabeth Siebke
11:30–12:15 Enurese Jørgen Aakre
12:15–13:00 Lunsj  
13:00–13:45 Fedme og overvekt Bjørn Magne Jåtun
13:45–14:30 Hormonforstyrrelser og barn (vekstforstyrrelser, diabetes, hypotyreose mm.) Bjørn Magne Jåtun
14:45–15:30 Anoreksi – somatikk og psykiatri Ann-Kristin Andersen og Bjørn Magnus Jåtun
15:30–16:15 Hodepine Jørgen Jareld
Fredag 15. mars
Tid Tema Foreleser
08:30–09:15 Atopi Anders Moen
09:15–10:00 Matvareintoleranse, cøliaki og allergi Anders Moen
10:15–11:00 «Vondt i magen» Vegard Helgheim
11:00–11:45 Søvnvansker Johannes Skorpen
11:45–12:30 Lunsj  
12:30–13:15 Overgrep (vold og seksuelle) mot barn. Rutiner i Møre og Romsdal Ingrid Heggli og Carmen Reinhardt-van Gulpen
13:15–14:15 ADHD-samarbeid – somatikk og psykiatri Eyvind Sommerfelt
14:30–15:15 Henvisninger – hvem skal til barneavdeling, barnehabilitering, BUP, hud pol osv. Hvordan skal de med kroniske diagnoser følges? Christine V. Nilsen

Det kan forekomme små justeringer i programmet.

Påmelding