Klinisk emnekurs i psykiatri

Vi ønsker velkommen til klinisk emnekurs i psykiatri for allmennlegar
Dato: 19. og 20. april 2018
Sted: Scandic Parken, Ålesund
Pris kr. 3300,- + dagpakke kr. 550,- pr. dag
Kurset er godkjent med 16 timer / kurspoeng.
Psykiatri Ålesund

Program:

Torsdag 19. april:

OM AKUTT-PSYKIATRI. BIPOLARE LIDINGAR. PERSONLEGDOMSFORSTYRRELSE.

08.30 - 08.45:

Registrering. Velkomne!

08.45 - 09.35:

Når psykosen blomstrar. Akutt psykiatri. Kva gjer vi?  Spesialist i psykiatri og allmennmedisin Reidar Anders Nielsen

09.35 - 10.30:

Når livet går i svart. Suicidalitetsvurdering.  Spesialist i psykiatri og allmennmedisin Reidar Anders Nielsen

10.30 - 10.45:

Pause

10.45 - 12.15:

Lovens lange «tvang». Om jus i psykiatrien. Tvang. Samtykkjekompetanse. Overlege Andreas Kjærstad

12.15 - 13.00:

Lunsj

13.00 - 14:20:

Angst og depresjon. Fastlegens kvardag. Overlege Arild Hunstad, spes. i psykiatri og allmennmedisin.

14.20 - 14.35:

Pause  

14.35 - 15.50: 

Dialogtimen. Korleis skal vi samarbeide best muleg ? Overlege Arild Hunstad saman med kursdeltakarane.

 

Fredag 20. april

OM METAKOGNITIV TERAPI. EIT VERKTØY I ALLMENNPRAKSIS.

OM SAMARBEID og UTVEKSLINGAR mellom 1. og 2.linjetenesta

08.30 - 10.15:

Metakognitiv terapi. Eit verktøy  i allmennpraksis   Prof. Ph.d  Hans  M. Nordahl       

10.15 - 10.30:

Pause

10.30 - 12.00:

Metakognitiv terapi, framhald

12.00 - 12.45:

Lunsj

12.45 - 13.30:

Metakognitiv terapi, framhald

13.30 - 13.35:

Beinstrekk

13.35 - 14.30:

Den vanskelege pasienten. Om emosjonelle ustabile personlegdomsforstyrrelsar. Behandling og oppfølging. Tips og triks. Psykolog Johanna Vigfusdottir.

14.30 - 14.45

Pause.

14.45 - 16.00

Når livet er som ei berg- og dalbane: Om bipolare lidingar. Behandling og oppfølging. Tips og triks.

16.00 – 16.15

 Evaluering og oppsummering